Lämplighet och mål

  • Grundläggande utbildning: klasser 0–2.
  • Man förstår att man ska hålla ögonen och öronen öppna i trafiken, så att man kan gör noggranna observationer. Samtidigt går man igenom hur en väg korsas tryggt.

Gör så här

Man väljer bland lekarna nedan (’Stanna’, ’Lyssna’, ’Titta & gå’) lämpliga övningar. Efter leken diskuterar man hur detta hör ihop med att röra sig i trafiken.

STANNA - Stanna upp-lek

Eleverna får röra sig i utrymmet på det sätt de önskar eller läraren kan bestämma på vilket sätt. När eleverna hör ett signalljud (visselpipa, instrument, trumma el.dyl.) eller när musiken upphör, ska de stanna. De for fortsätta att röra sig när läraren tillåter det.

Slutdiskussion

  • Varför är det viktigt att lyssna i trafiken?

LYSSNA – Hörseltest

Görs tillsammans med äldre elever. De yngre eleverna står i en grupp i mitten av planen eller salen. De äldre eleverna ställer sig en ring runt de yngre, tillräckligt långt bort från mitten. Man ber att de yngre eleverna ska blunda och de äldre eleverna ger i tur och ordning ljudsignaler. De yngre eleverna ska vända sig mot den riktning som ljudet kommer ifrån. Ljudsignaler kan ges till exempel med en ringklocka, tamburin, triangel eller en visselpipa.

Slutdiskussion

Berätta om situationer i trafiken när man måste veta från vilken riktning ljudet kommer. Ställ frågor och diskutera med eleverna.

  • Var det svårt att höra vilken riktning ljudet kom ifrån? Hur är det om man inte blundar?

TITTA OCH GÅ – Korsa vägen-övning

Man går till en trygg plats, där man kan övar att korsa vägen. Alternativt kan man öva på skolgården eller i en sal (strecken på skyddsvägen görs på gården till exempel med rep eller genom att rita i sanden). Varje elev visar läraren/en äldre elev, hur man gör när man korsar en väg.

Slutdiskussion

Berätta om olika skeden då en väg korsas tryggt. (Skedena är: stanna, lyssna, titta, gå.)

Temakretsar: