Lämplighet och mål

  • Småbarnsfostran.
  • Att förstå vilken betydelse uppmärksamheten har i trafiken.

Gör så här

Läs högt sagan och diskutera den tillsammans. Sagan kan läsas via skärmen eller skrivas ut på förhand.

Tips 1: Lek en trafiklek, där lekdeltagarna får rollerna hos familjen Harelund. I leken ingår en bilresa samt att Julle ramlar. Leken kan fortsätta till restaurangen, där man äter mellanmål och övar att sätta på plåster. På det sättet kan flera delta i leken. Man kan även införa andra roller i trafiken. Någon kan till exempel promenera på leden för gång- och cykeltrafik och möta Julle och samtidigt försöka väja för en cyklist som inte lägger märke till fotgängaren. Barnen kan komma med idéer till egna trafiklekar, till exempel om deras väg hem.

Tips 2: Lek blindbock, där var och en får prova hur det går att promenera längs en linje (Julles cykeltur) 1) när man koncentrerar sig och tittar på linjen 2) med bindel för ögonen (man tittar på mobiltelefonen) eller 3) när man backar (fokus på fel plats). Vilket lyckades allra bäst? Vilket är det säkraste sättet at röra sig?

Slutdiskussion

  • Varför är det viktigt att vara uppmärksam i trafiken?
  • Vilka saker kan ta uppmärksamheten?
Temakretsar: