Tillämplighet

  • Klasser 1-2.

Beskrivning

Syftet med perspektivet ”en trevlig plats längs min skolväg” är att hjälpa eleven att göra olika observationer om sin egen skolväg och framförallt att stödja eleven att självständigt röra sig i trafiken.

Gör så här

Inledande diskussion: Fundera tillsammans hur var och en tar sig till skolan.

  • Stödfrågor för den inledande diskussionen: Vem promenerar? Vem cyklar? Vem får skolskjuts? Kommer du tillsammans med en vuxen?

Uppgift: Man hänvisar eleven att tänka på sin egen skolväg.

  • Uppgiftsbeskrivning: Tänk på det som är den trevligaste, roligaste, gladaste eller vackraste platsen längs din skolväg? Rita den. Via länken bredvid hittar du inspiration och närmare instruktioner för teckningsmaterial samt hur teckningen kan genomföras.*

Slutdiskussion: Presentera den egna platsen för klassen.

  • Eleverna berättar för andra varför de valde just dessa platser. Har klasskamraterna valt samma platser längs skolvägen?