Tillämplighet

  • Klasser 1-2.

Beskrivning

Syftet med perspektivet ”en svår plats längs min skolväg” är att hjälpa eleven att göra olika observationer om sin egen skolväg och framförallt att stödja eleven att självständigt röra sig i trafiken. Syftet med perspektivet är att göra läraren och övriga vuxna medvetna om elevernas erfarenheter om skolvägens säkerhet samt att hitta trygga sätt att handla på platser som upplevs som svåra.

Gör så här

Inledande diskussion: Diskutera tillsammans hur var och en tar sig till skolan.

  • Stödfrågor för den inledande diskussionen: Vem promenerar? Vem cyklar? Vem får skolskjuts? Kommer du tillsammans med en vuxen?
  • Stödfrågor för att styra diskussionen mot svårigheter: Vilken är den mest utmanande/farligaste/svåraste platsen eller den plats som kräver mest uppmärksamhet längs din skolväg?

Uppgift: Man styr eleven att tänka över utmaningarna längs skolvägen genom att rita.

  • Uppgiftsbeskrivning: Tänk på vilken plats som är den mest utmanande/farligaste/svåraste eller vilken som kräver mest uppmärksamhet längs din skolväg? Rita den. När du ritar den, fundera också varför platsen känns just sådan?
  • Via länken bredvid hittar du inspiration och närmare instruktioner för teckningsmaterial samt hur teckningen kan genomföras.*

Sammanfattning: Elevernas teckningar grupperas enligt den upplevda utmaningen.

  • Grupperingstips: att korsa vägen, trafikantens plats på leden, olika synhinder, övriga trafikanter osv.

Uppgift: Att tillsammans skapa trygga tillvägagångssätt och att presentera dem för andra.

  • Uppgiftsbeskrivning: Utifrån teckningar och situationer som samlats ihop kan ni tillsammans fundera över lösningar på dessa situationer, så att det är tryggare att röra sig i dem. Det är också viktigt att öva att röra sig tillsammans i dessa situationer och se hur handlingsinstruktionerna fungerar. Detta kan genomföras som en gemensam utflykt eller genom att öva att korsa en skyddsväg nära skolan.
  • Resultaten av övningen kan presenteras på skolans evenemang, fester eller för föräldrarna på ett sätt som väljs tillsammans.