Lämplighet och mål

 • Grundläggande utbildning: klasser 7–9. Lämpar sig som en del av en övergripande inlärningshelhet (matematik, hälsokunskap, bildkonst, biologi, samhällslära), gruppbildning, forskningskurser.
 • Åskådliggör hur mycket störande faktorer påverkar prestationen i trafiken och hur mycket som hinner hända i trafiken under fem sekunder (fem sekunder = den genomsnittliga tiden då blicken riktas bort från trafiken till exempel medan man tweetar).

Gör så här

Dela gruppen i par. Alla elever tar sin mobiltelefon och ett spel som är bekant för dem (man kan använda ett grundspel, t.ex. Tetris). Alla övar på sitt spel under två minuter. Läraren tar tid.

Eleverna spelar under två minuter och försöker nå rekord. Det bästa spelresultatet antecknas. Sedan spelar man en nytt spel. Medan spelet pågår skickar spelaren ett meddelande (sitt eget namn) med en annan elevs mobiltelefon till sig själv. Spelresultatet antecknas. Kompisen spelar sitt eget spel på samma sätt. Jämför resultaten från spelet utan störning och spelet med störning och kontrollera i meddelandet, om namnet var rätt skrivet.

Se AAA-videon och bakgrundsmaterialet. Diskutera tillsammans hur användningen av mobiltelefon i trafiken påverkar uppmärksamheten och trafiksäkerheten.

Åskådliggör i mörker hur lång en tid av ouppmärksamhet på fem sekunder är: Antingen släcker man belysningen i klassen eller så blundar eleverna under fem sekunder. Diskutera vad som kan hända i trafiken under denna tid.

Slutdiskussion

Efter att man genomfört uppgifterna diskuterar man frågor som kommit fram under övningen.

 • Förekom det utmaningar? Vad var svårt?
 • Hur försvårade störningen spelandet?
 • Var det svårt att koncentrera sig på två saker samtidigt?
 • Hurdan koppling har uppgiften till trafiken samt till att röra sig där?
 • Vad anser du att ordet ”ouppmärksamhet” betyder?
 • Fem sekunder i trafiken – en lång eller kort tid?

Räkneuppgift

Hur många meter rör man sig under fem sekunder om man

 • går (5 km/h) (ca 7 m)?
 • cyklar (17 km/h) (ca 24 m)?
 • kör moped (45 km/h) (ca 62 m)?
 • kör bil (80 km/h) (ca 110 m)?
Temakretsar: