Tillämplighet

 • Klasser 1-2.

Syftet med undervisningsdiskussionen är att gå igenom var man kan leka ute och var man inte kan. Genomgången sker genom en bild och en diskussion som öppnas genom den. Efter diskussionen kommer eleven ihåg vad som hör ihop med att korsa en väg tryggt.

Gör så här

Bekanta er med trafikbilden genom gemensam diskussion

 • fungerar som utgångspunkt för diskussionen.
 • Under diskussionen söker man tre fel på bilden.
 • Syftet med diskussionen är att
  • handleda eleverna till insikten att körbanor och trottoarer inte är lekplatser
  • påminna om att man på vintern måste se upp för bilar som kör fram bakom snödrivor
  • prata om användning av mobiltelefon medan man rör sig i trafiken
  • bli medveten om vilka instruktioner eleverna känner till om att korsa en väg samt att komplettera dem.

Hitta på olika instruktioner om bilden

 • Hitta på och samla ihop instruktioner för olika situationer med bilden och diskussionen som utgångspunkt. Instruktionen kan till exempel vara: Stanna, titta, lyssna, titta och gå!