Lämplighet och mål

  • Grundläggande utbildning: klasser 0–2.
  • Man övar tillsammans färdigheter för att korsa en väg tryggt.

Gör så här

Man övar ett tryggt sätt att korsa vägen antingen på skolgården eller i en säker plats i närmiljön. Äldre elever kan handleda yngre elever. Eleverna delas upp i par, dvs. en äldre elev + en yngre elev. Den äldre eleven instrueras att samtala med sitt par om varje skede då man korsar en väg:

  • Varför är det viktigt att stanna upp?
  • Varför ska man lyssna och se?
  • Behöver man springa över vägen?

Betona vikten av att handla lugnt då man korsar en väg. Kom ihåg följande skeden: Stanna, lyssna och se – korsa vägen i rask takt.

Slutdiskussion

Gå igenom på nytt skeden då man korsar vägen tryggt. Diskutera om det är tryggt att använda telefon i trafiken.

Temakretsar: