Tillämplighet

  • Klasser 1.

Öva att göra noggranna observationer med olika sinnen och i olika sammanhang.

1. Stanna – Stanna upp-lek

Du behöver

Utrymme och ljudkällor (tamburin, rytmägg, triangel, visselpipa, cykelns ringklocka el.dyl.).

Gör så här

Eleverna får röra sig i utrymmet på det sätt de önskar eller läraren kan bestämma på vilket sätt. När eleverna hör ett signalljud (visselpipa, instrument, trumma el.dyl.) eller när musiken upphör, ska de stanna. De får fortsätta att röra sig när läraren tillåter det.

Slutdiskussion

Varför är det viktigt att lyssna i trafiken?

2. LYSSNA – Hörseltest

Du behöver

Utrymme och ljudkällor (tamburin, rytmägg, triangel, visselpipa, cykelns ringklocka el.dyl.).

Gör så här

Görs tillsammans med äldre elever. De yngre eleverna står i en grupp i mitten av planen eller salen. De äldre eleverna ställer sig en ring runt de yngre, tillräckligt långt bort från mitten. Man ber att de yngre eleverna ska blunda och de äldre eleverna ger i tur och ordning ljudsignaler. De yngre eleverna ska vända sig mot den riktning som ljudet kommer ifrån. Ljudsignaler kan ges till exempel med en ringklocka, tamburin, triangel eller en visselpipa.

Slutdiskussion

Berätta om situationer i trafiken när man måste veta från vilken riktning ljudet kommer. Ställ frågor och diskutera med eleverna. Var det svårt att höra vilken riktning ljudet kom ifrån? Hur är det om man inte blundar?

3. Titta och gå – Korsa vägen-övning

Du behöver

En väg där man övar att korsa vägen eller en alternativ plats att öva, i vilket fall man behöver papp, gatukrita, rep el.dyl. som material för skyddsvägsränder.

Gör så här

Man går till en trygg plats, där man kan öva att korsa vägen. Varje elev visar läraren/en äldre elev, hur man gör när man korsar en väg.

Slutdiskussion

Berätta om olika skeden då en väg korsas tryggt. (Skedena är: stanna, lyssna, titta, gå.)

4. Höger–vänster-lek

Gör så här

I en ring: Man sätter sig på stolar i en ring. Den som sitter i mitten av ringen säger någon verksamhet som har att göra med trafik och ger dessutom instruktioner om hur man ska röra sig. Till exempel: ”Om du i dag har gått på en skyddsväg, flytta dig fem stolar till höger.” När leken framskrider händer det att stolen man ska sätta sig på är upptagen. Då ska eleven sätta sig i famnen på den som sitter på stolen. Man slutar leka när det blir för trångt.

5. Höger–vänster-lek

Du behöver

Penna och papper för att rita och en tygbit att binda för ögonen.

Gör så här

Håll dig på min väg: Elevparen ritar en slingrande väg på ett papper. Man binder för ögonen på den ena eleven och den andra eleven ger instruktioner. Pennan läggs på startpunkten och den elev vars ögon bundits för följer rutten med pennan enligt de instruktioner som den andra eleven ger. Sedan byter man.