Eleverna är mottagliga för vänkretsens inverkan även i trafiken och för att höra till gruppen kan de göra saker som de normalt inte skulle göra. Detta syns som ett ökat risktagande och en överskattning av de egna färdigheterna. Eftersom risken för att de själva ska råka ut för olyckor upplevs som liten, kan elever i de högre årskurserna ofta låta bli att använda hjälm eller säkerhetsbälte.

Vid sidan av det individuella agerandet förstärks även det sociala och samhälleliga perspektivet av trafiksäkerheten i innehållet i trafikfostran mot slutet av grundskolan. Man ska fortsättningsvis satsa på grundläggande kunskaper och färdigheter, men även på att väcka ansvarskänslan.

Verksamhetstips

Valtunnel
Skärpt i trafiken
Olycksberättelser
Pejling - jag och andra

Temakretsar: