Årsklockan ger en impuls och regelmässighet i trafikfostran. Årsklockan utgår från att varje årsklass ska ha minst fyra timmar trafikfostran om året och att aktuella trafikrelaterade frågor behandlas året runt.

En årsklocka gör det lättare att göra upp en plan för trafikfostran. I den planeras alla trafikämnen som ska behandlas i olika årskurer på en gång, och då får man en kontinuitet i verksamheten och kan fördjupa de teman som behandlas i olika årskurser.

I workshoppen för årsklockan funderar man över vilka ämnen som ska behandlas i varje årskurs, vilket material eller vilka övningar som ska användas och vem som är ansvarig lärare. Dessa skrivs upp på klisterlappar som fästs på årsklockan så att de saker som behandlas i respektive årskurs utgör en egen cirkel. Den lägsta årskursen är närmast årsklockans mittpunkt.

Ämnena på klisterlapparna som sammanställs i årsklockan, genomförandet och ansvarspersonerna samlas sedan till exempel i en separat tabell.

Temakretsar: