Allvarliga trafikolyckor för ungdomar förknippas ofta med hög hastighet, alkohol och att säkerhetsbälte inte används. Vid sidan av kännedom om trafikregler behöver ungdomarna allt mer färdigheter för att hantera sociala situationer och verkliga risker. Principerna för förutseende körning, betydelsen av säkerhetsutrustning och alkoholens effekter är centrala innehåll i trafikfostran för ungdomar. Utöver säkerheten förknippas även perspektivet för hållbar utveckling med valet av färdvanor och färdsätt.

Trafiktemat lämpar sig till ett flertal läroämnen på andra stadiet.

Trafiksäkerhet kan även väljas som ett ämne för en tillämpad kurs. I vissa gymnasier kan man avlägga en del av bilskolans teoriundervisning med hjälp av en tillämpad kurs eller utbildningen som genomgåtts i bilskolan kan utgöra en del av en gymnasiekurs i trafikfostran. Även temaevenemang och tillställningar kan arrangeras i samarbete med lokala organisationer och andra instanser.

I yrkesläroanstalter försöker man integrera trafikfostran i undervisningen av gemensamma läroämnen med hjälp av olika teman, och trafikfostran förknippas särskilt med studiehelheter inom bil- och transportområdet.

Trafiklösningarna på skolans gårdsplan och näromgivning har en stor inverkan på elevernas dagliga trafiksäkerhet. Det är bra att kartlägga säkerhetssituationen för att korrigera eventuella missförhållanden.

Saker som ska läras ut till elever i gymnasieåldern:

  • användning av säkerhetsutrustning
  • trafiknykterhet
  • hantering av det egna tillståndet och socialt tryck
  • inverkan på säkerheten i trafikmiljön
  • säkra och miljövänliga färdsätt och
  • principer för förutseende körning

Verksamhetstips

Valtunnel
Skärpt i trafiken
Olycksberättelser
Pejling - jag och andra

Temakretsar: