Andra stadiet

Andra stadiet

Förutsedd ånger

Andra stadiet

Iscensatt körsituation – användning av mobiltelefon under körning

Andra stadiet

När du kör, kör.

Andra stadiet