Målet med trafiksäkerhetsveckan är att uppmuntra lärare samt elever och studerande med sina vårdnadshavare på alla skolnivåer att diskutera trafiksäkerhetsfrågor under höstens temavecka.

Temat för trafiksäkerhetsveckan som ordnas vecka 37, dvs. 7-11.9.2020, är "Se och syns". Med hjälp av temat vill man ur flera olika synvinklar lyfta fram hur man rör sig på ett säkert sätt: 

  • Att synas i mörkret: När kvällarna och morgnarna börjar mörkna är det viktigt att se till att man syns. Under trafiksäkerhetsveckan går man igenom hur man rör sig i skymning och mörker, hur man använder reflex samt cykelbelysningens betydelse.
  • Se din omgivning - var uppmärksam: Uppmärksamhet är en av de viktigaste färdigheterna för att röra sig i trafiken på ett tryggt sätt. Användningen av telefon i trafiken påverkar förmågan att göra observationer och röra sig tryggt. Under trafiksäkerhetsveckan behandlas användningen av telefon i trafiken samt hur ouppmärksamhet påverkar säkerheten.
  • Se skoleleven i trafiken: Under trafiksäkerhetsveckan påminner man också alla vuxna om att särskilt beakta skoleleverna i trafiken. Uppmärksamhet fästs också på trafiksäkerheten i samband med transporter till och från skolan samt på hur aktiva skolresor kan stödjas. 

Barns och ungas delaktighet är viktigt vid förverkligandet av trafikfostran, eftersom trafikfostran är allra effektivast då man beaktar barns och ungas närmiljö och egna erfarenheter. Vid planeringen och förverkligandet av trafiksäkerhetsveckan är det redan i början bra att fundera på hur man kan göra eleverna delaktiga och ge utrymme för deras egna erfarenheter och idéer. Även samarbete mellan skolan och hemmet samt andra vuxna som fungerar nära barn och unga i deras vardag lyfts fram.

Trafikfostran under hela läsåret

Samarbetsnätverket för trafikfostran har tillsammans med elever och lärare tagit fram aktivitetstips och idéer som anknyter till temat Se och syns och som kan användas i undervisningen och i planeringen av skolans temavecka. Tipsen publiceras på Trafikskyddets webbplats i början av augusti.

Trafiksäkerhetsveckan fungerar som ett startskott för en systematisk trafikfostran som pågår hela läsåret i enheter för småbarnsfostran, förskolan, skolor och på läroanstalter. Trafiksäkerhetsveckan kan ordnas på många sätt. Ordna till exempel en temadag med ämnet trafiksäkerhet, håll en morgonsamling om ämnet, fundera tillsammans med elevkårens styrelse på idéer om hur temat ska behandlas på olika rastjippon eller utmaningstävlingar eller ta upp temat på föräldramöten.

Trafikrelaterade frågor kommer ständigt upp i skolans vardag. Det är också viktigt att året runt behandla aktuella trafikfrågor eller sådana som gäller årstiden. Trafiksäkerhetsveckans material och idéer kan användas som små delar längs hela läsåret.