Trafiksäkerhetsveckan infaller under vecka 37, dvs. den 10–14 september 2018. Temat för veckan är ”Säkert till fots och med cykel”.

Målet för trafiksäkerhetsveckan är att uppmuntra lärare samt elever och studerande med sina vårdnadshavare på alla skolnivåer att diskutera trafiksäkerhetsfrågorna under höstens temavecka. Även samarbete mellan skolan och hemmet samt andra vuxna som verkar nära barn och unga i deras vardag lyfts fram.

Att promenera och cykla är bra sätt att röra på sig: det ger bättre kondition och sparar miljön. Det är särskilt viktigt att diskutera med barn och unga hur man väljer att röra sig i vardagen och vilka effekter det har på miljön och samhället, eftersom de trafikvanor man lär sig som ung även återspeglas i de val man gör som vuxen. Det ligger på vuxnas ansvar att bidra till att barn och unga kan röra sig självständigt och tryggt.

Bland delområden för mångsidig kompetens kopplas i läroplanen undervisning av de kunskaper och färdigheter som behövs som fotgängare och cyklist särskilt till delområdet ”Vardagskompetens”.

Läs mer om trafikfostran i läroplanen.

Målen för trafiksäkerhetsveckan

  • Uppmuntra elever att promenera och cykla enligt sina förutsättningar och möjligheter samt att stärka positiva attityder gentemot att promenera och cykla.
  • Stärka elevernas färdigheter att tryggt röra sig till fots eller med cykel i den egna näromgivningen.
  • Fokusera på positiv interaktion samt bedömning av det egna beteendets effekter, särskilt när man går eller cyklar. När vi är artiga och tänker på andra i trafiken förbättrar vi säkerheten för både oss själva och andra.
  • Uppmuntra lärare samt elever och studerande med sina vårdnadshavare på alla skolnivåer att diskutera trafiksäkerhetsfrågorna

Trafikfostran under hela läsåret

Samarbetsnätverket för trafikfostran har tillsammans med sakkunniglärare tagit fram aktivitetstips och idéer som gäller promenader och cykling och som kan användas i undervisningen.

Trafiksäkerhetsveckan utgör ett startskott för en systematisk trafikfostran för hela läsåret i skolor och på läroanstalter. Trafikrelaterade frågor kommer ständigt upp i skolans vardag. Det är också viktigt att året runt behandla aktuella trafikfrågor eller sådana som gäller årstiden. Trafiksäkerhetsveckans material och verksamhetsidéer kan användas i små delar längs hela läsåret. Även årsklockan för trafikfostran, som utvecklats av Trafikskyddet, är ett användbart och enkelt verktyg för att inkludera trafikfostran i undervisningen oavsett läroämne. Att tänka i enlighet med årsklockan medför planmässighet till trafikfostran.

Bekanta dig med materialet och välj ett aktivitetstips som passar din egen lektion. Aktivitetstipsen har klassificerats enligt skolstadium. Materialet kan även tillämpas för andra skolstadier. Material avsedda för årskurserna 7–9 i den grundläggande undervisningen kan även användas på andra stadiet.

Tips:

Se även materialet för trafiksäkerhetsveckan 2017