Som en del av helheten Min skolväg har samarbetsnätverket för trafikfostran tillsammans med sakkunniglärare tagit fram aktivitetstips och idéer. Bekanta dig med materialet och välj ett aktivitetstips som passar din egen grupp. Tipsen har delats in enligt skolmetod.

I helheten beaktas av delområdet för mångsidig kompetens särskilt ”Vardagskompetens”. Trafiksäkerhetsveckan infaller under vecka 37, dvs. den 11–15 september 2017.

Veckan utgör ett startskott för trafikfostransarbetet under hela skolåret.

Du kan utnyttja aktivitetstipsen under hela skolåret, alltså även utanför trafiksäkerhetsveckan.

Målsättningar

Målen med temat Min Skolväg är följande

  • att bekanta sig med skolvägen ur säkerhetssynvinkel
  • trafiktema som en del av ett mångvetenskapligt lärområde
  • engagemang av vårdnadshavare och olika intressentgrupper
  • att främja gruppbildningen och öka gemenskapen.

Tips: Önskar du fler tips på vad man kan göra med elever? Se även materialet för trafiksäkerhetsveckan 2016.