Trafiksäkerhetsveckans tema ouppmärksamhet är ännu mer aktuellt än i fjol. Pokémon Go-spelet får barn och ungdomar att röra på sig, och lockelsen att hitta pokémon i trafiken kan vara stor. Hösten får visa hur mycket pokémon som kommer att jagas också under skolresor.

Om man skickar sms eller använder Snapchat med telefonen, pratar i den eller söker en pokémon, stör detta uppmärksamheten och fokuseringen på den omgivande trafiken.

Samarbetsnätverket för trafikfostran har tillsammans med sakkunniglärare tagit fram aktivitetstips i anknytning till ouppmärksamhetstemat för att användas på lektioner.

Använd aktivitetstipsen under hela året

Du kan utnyttja aktivitetstipsen under hela skolåret, alltså även utanför trafiksäkerhetsveckan.

Veckan utgör ett startskott för trafikfostransarbetet under hela skolåret.

Bekanta dig med materialet och välj ett aktivitetstips som passar din egen lektion. Aktivitetstipsen har klassificerats enligt skolstadium.

På det viset hittar du enkelt just de tips som passar dina elever. Bekanta dig även med aktivitetstips för andra skolstadier. Material avsedda för högstadiet kan även användas på andra stadiet.

Målen för trafiksäkerhetsveckan

Trafiksäkerhetsveckan firas under vecka 37, den 12–18 september 2016. Målen enligt veckans tema, ouppmärksamhet, är följande:

  • Konkretisering av betydelsen av uppmärksamheten och koncentrationsförmågan.
  • Engagemang av vårdnadshavare och olika intressentgrupper.
  • Att främja gruppbildningen och öka gemenskapen (äldre elever handleder yngre elever).

Ouppmärksamhetstemat fokuserar på följande frågor:

  • Att rikta uppmärksamheten på det väsentliga i trafiken.
  • Koncentration och uppmärksamhet i trafiken.
  • Utmaningarna med att röra sig i en grupp och hur det påverkar uppmärksamheten i trafiken.
  • Utmaningarna med att använda mobiltelefon i trafiken (att skicka sms, lyssna på musik, spela).

Tips: Se också material från Trafiksäkerhetsveckan 2015