Man behöver inte alltid reservera en hel lektion för trafikfostran. Det räcker med en stund i början eller slutet av lektionen. Det viktigaste är att trafiksäkerheten lyfts fram regelbundet.

Vi på Trafikskyddet skulle väldigt gärna höra hur det gick att göra övningen som du har fått med från Educa-mässan. Efter att du har prövat på övningen ber vi dig svara på en kort enkät och ge oss feedback.

De som svarar på enkäten kommer att belönas med en läcker och lysande överraskning!  Sammanlagt 150 st. belöningar för deltagande ska delas ut. Dessutom lottar Trafikskyddet också ut 10 st. biobiljettpaket (2 biljetter/paket) bland alla dem som har deltagit i förfrågan och som har lämnat sin kontaktinformation.