Juha Valtonen

Forskningschef, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 310 eller 040 727 7776

Kaisa Hara

Kommunikationschef, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 317 eller 040 735 7937, Mediatjänsten 0207 282 320 (vard. kl. 8.15 - 16)

Sanna Rannikko

Assistent, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 050 500 4823

Sini Aarnio-Kurki

Assistent, Centralbyrå | Kommunikation & information
Borta 22.2.-1.9.2021

Anni Muukkonen

Kommunikationsplanerare, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 728 2340 Mediatjänsten 0207 282 320 (vard. kl. 8.15 - 16)

Arimo Laakkonen

Kommunikationsplanerare, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 345
 • Mediatjänsten 0207 282 320 (vard. kl. 8.15 - 16)

Kaisa Tanskanen

Grafisk planerare, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 344

Minna Saarinen

Kommunikationsplanerare, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 331 Mediatjänsten 0207 282 320 (vard. kl. 8.15 - 16)

Petra Ruonakoski

Kommunikationsplanerare, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 368
 • Mediatjänsten: 020 7282 320 (vard. 8.15-16.00)

Katja Mäkilä

Informatiker, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 329
Infotjänst, dataskydd

Leena Pöysti

Planerare, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 333
Forskning

Petri Jääskeläinen

Planerare, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 322
Statistiktjänst