Anna-Liisa Tarvainen

Verkställande direktör, Centralbyrå | Direktion
 • 020 7282 350 eller 040 1979 140

Kaisa Hara

Kommunikationschef, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 317 eller 040 735 7937
Förfrågningar om intervjuer

Sini Aarnio-Kurki

Assistent, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 312 eller 040 8411 709

Pasi Anteroinen

Organisationschef, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 348
Medlemssamarbete

Anni Muukkonen

Kommunikationsplanerare, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 728 2340

Arimo Laakkonen

Kommunikationsplanerare, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 337
Förfrågningar om intervjuer

Petri Jääskeläinen

Planerare, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 322
Statistiktjänst

Juha Valtonen

Forskningschef, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 310 eller 040 727 7776

Katja Mäkilä

Informatiker, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 329
Infotjänst, dataskydd

Minna Saarinen

Kommunikationsplanerare, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 331
Förfrågningar om intervjuer

Kaisa Tanskanen

Grafisk planerare, Centralbyrå | Kommunikation & information
 • 020 7282 344

Raimo Tengvall

Projektforskare (1.8.-31.12.2018), centralbyrån | Kommunikation & information
 • 044 060 7822

Eeva-Liisa Markkanen

Planerare, Centralbyrå | Trafikinlärning
 • 020 7282 343

Jyrki Kaistinen

Planerare, Centralbyrå | Trafikinlärning
 • 020 7282 345 eller 050 3385 453

Satu Tuomikoski

Utbildningschef, Centralbyrå | Trafikinlärning
 • 020 7282 309 eller 0400 610 742

Marjaana Järvi

Byråsekreterare, Centralbyrå | Trafikinlärning
 • 020 7282 332

Mia Koski

Planerare, Centralbyrå | Trafikinlärning
 • 020 7282 342 eller 046 9204 032

Johanna Lorentz

Lagerskötare, Centralbyrå | Trafikinlärning
 • 020 7282 327
Lager, material

Laura Loikkanen

Planerare, Centralbyrå | Trafikinlärning
 • 020 7282 341
Barn

Leena Pöysti

Planerare, Centralbyrå | Trafikinlärning
 • 020 7282 333
Konsekvens- och atmosfärundersökningar, statistik

Toni Vuoristo

Utbildningsinstruktör, Centralbyrå | Trafikinlärning
 • 020 7282 349
Förarutbildning

Visa Reinikainen

Förvaltningschef, Centralbyrå | Administration
 • 020 7282 314 eller 0400 885 196

Anne Antinaho

Ekonomisekreterare, Centralbyrå | Administration
 • 020 7282 313
Bokföring

Tarja Hämäläinen

Byråsekreterare, Centralbyrå | Administration
 • 020 7282 321

Eila Mannila-Nieminen

Skötare för betalningsrörelse, Centralbyrå | Administration
 • 020 7282 328
Kassa

Lassi Ruohonen

ICT-expert, Centralbyrå | Administration
 • 020 7282 335
ICT, dataskydd

Tomi Niemi

Utbildningsinstruktör | Helsingfors
 • 020 7282 334

Meeri Sorjonen

Kontaktchef | Helsingfors
 • 020 7282 339

Satu-Sofia Rantala

Kontaktchef (borta t.o.m. den 31 maj 2019) | Helsingfors
 • 020 7282 323

Mari Voutilainen

Kontaktchef | Joensuu
 • 0400 960 177

Leena Piippa

Kontaktchef | Jyväskylä
 • 020 7282 386

Tomi Rossi

Utbildningsinstruktör | Jyväskylä
 • 020 7282 388

Tarja Korhonen

Kontaktchef | Kouvola
 • 020 7282 369

Erkka Savolainen

Utbildningsinstruktör | Kuopio
 • 020 7282 397

Tuula Taskinen

Kontaktchef | Kuopio
 • 020 7282 396

Ari-Pekka Lattu

Utbildningsinstruktör | Lahtis
 • 020 7282 366

Eini Karvonen

Kontaktchef | St. Michel
 • 020 7282 395

Eero Kalmakoski

Kontaktchef | Uleåborg
 • 020 7282 380

Rainer Kinisjärvi

Distriktschef | Uleåborg
 • 020 7282 379 eller 0400 610 178

Petri Niska

Kontaktchef | Rovaniemi
 • 020 7282 383
Snöskoterkörning, fyrhjulingar

Pentti Tervo

Utbildningsinstruktör | Rovaniemi
 • 020 7282 384
Förarutbildning, tung trafik

Marko Nieminen

Kontaktchef | Tammerfors
 • 020 7282 373

Ari-Pekka Elovaara

Utbildningsinstruktör | Tammerfors
 • 020 7282 372

Tapio Heiskanen

Kontaktchef | Åbo
 • 020 7282 362

Heli Lintamo

Kontaktchef | Vasa
 • 020 7282 376