Verksamhetstips: reflex

Med hjälp av verksamhetstipsen behandlar du lätt aktuella trafikteman tillsammans med eleverna. Reflexen är högaktuell när det gäller skolvägen på hösten.

Eleverna kan ta med sig reflexer till skolan och man kan kontrollera om de fungerar. I för- och grundskoleundervisningen kan man koncentrera sig på att reda ut hur reflexen fungerar och reflexens placering. I de högre klasserna kan man observera skillnaden mellan bra och dåliga reflexer och olika reflexmodeller.

Test med ficklampa

  1. I testen med ficklampa är det viktigt att titta på en reflex bakom en lampa – som att se ur bilistens synvinkel. Man kan fästa reflexer på väggen, på tavlan eller på en mörk bakgrund så att reflexerna är lättare att granska.
  2. Om man samtidigt vill fundera på rätt plats för reflexen kan en del av eleverna fungera som modeller och övriga som iakttagare.
  3. Rätt plats för reflexen är ungefär på en meters höjd, för att bilens körljus maximalt ska träffa reflexen.  Iakttagaren lyser med ficklampa på reflexerna. Det lönar sig att hålla ett rejält avstånd till reflexerna som man vill granska (exempelvis 3-5 meter). En bra reflex reflekterar ljuset och lyser klart i ljusskenet.

Bakgrundsinformation om reflex

Reflexen fungerar så att den reflekterar ljuset tillbaka till ursprungsljuskällan. Bilisten som kör i mörkret ser den glimmande reflexen och den fotgängare som använder reflex syns på längre håll för en bilist än en fotgängare som rör sig utan reflex.
Användning och tvätt nöter och skråmar reflex och försämrar deras effekt.

Reflexens funktion och effekt kan man kontrollera med hjälp av ett enkelt test med ficklampa.

Det finns många typer av reflexer. Det finns mjuka eller hårda reflexer som kan fästas på kläder eller ryggsäckar, stretch eller bandreflexer som kan fästas runt armen eller benet, reflexvästar, reflexstickers eller fastsydda reflexband på kläder eller skor.

De reflexer som säljs bör vara CE-godkända och uppfylla säkerhetsstandardkraven. En korrekt reflex är märkt med följande uppgifter: CE, EN 13356 reflex(standard), uppgift på den institution som har utfört typgranskningen (t.ex. Arbetshälsoinstitutet, TTL), bruksanvisning och tillverkaren.

Enligt Vägtrafiklagen 42§ bör fotgängare som rör sig på väg under den mörka tiden i allmänhet använda en vederbörlig reflex.

Se också reflexanimation.

Mera information om trafikfostran och trafiksäkerhet www.liikenneturva.fi.

 

Bild: Nina Mönkkönen/Trafikskyddet

Dela