Val av bil

Redan innan bilköpet är det bra att tänka efter vad bilen ska användas till och till exempel vilken karossmodell som passar bäst de egna behoven. Viktiga punkter att beakta då man väljer bil är bilens säkerhet, ekonomi, utsläpp och komfort.

Användningsbehov

För vilka ändamål behövs bilen? Innan bilköpet är det bra att göra klart för sig vad man behöver bilen till och vilken typ av resor man kommer att göra. Åker man ensam i bilen eller i sällskap? Kommer den att användas för att transportera barn, husdjur, varor eller kanske rullstol? I vilka omgivningar kommer man att köra och hur långa resor? Användningsbehoven och -situationerna påverkar valet av biltyp och karossmodell.

Se jämförelse: Bilens karossmodell, egenskaper och användningsändamål (på finska).

Förändringar i livssituationen

Viktigt att tänka på när man köper bil är hur livssituationen inom den närmaste framtiden kommer att förändras och påverkar användningen av bilen.  Behoven både för bilåkning och förflyttning av varor med den kan ändras då man flyttar in i stan eller ut till landsbyggden eller då det sker ändringar i förarens eller passagerarnas hälsotillstånd.

Är det nödvändigt att ha bil?

Många överväger att begränsa eller helt och hållet avstå från att använda bil eftersom bilkörning är dyrt och orsakar skadliga utsläpp i miljön. En välfungerande kollektivtrafik gör det enklare att minska eller avstå från bilkörning. Det är också möjligt att hyra bil vid behov.

Säkerhet

Bilen ska vara utrustad med säkerhetsanordningar som skyddar passagerarna på bästa möjliga sätt vid en olycka. Nyare bilar är krocksäkrare än äldre bilar. Moderna bilar har också bättre köregenskaper än äldre bilar och är därmed säkrare. Läs mera om krocksäkerhet.
         
På grund av att kroppen som äldre med tiden blir skörare, är bilens säkerhet därför speciellt viktig just för de äldre. Skörheten ökar risken att skadas eller dö om en olycka sker. Den tryggaste bilen kan vara en relativt ny bil och gärna en som fått fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktest.

De tekniska egenskaperna i bilen påverkar också säkerheten av fotgängare och cyklister. Man strävar till exempel till att planera strukturen på de nyare bilarna så, att de ger en aning efter vid en krock. Så här strävar man till att minska de skador som orsakas till fotgängare och cyklister vid en krock.

Hur säker är din bil? Se testresultat från Folksam.

Ekonomi

Bilens storlek, karossmodell, utrustning, drivkraft och motor påverkar energiförbrukningen och utsläpp. Också körförhållanden, körsätt, trafikmiljö samt fordonets belastning och skick påverkar förbrukningen och utsläppen. Traficom erbjuder biljämförelsetjänsten, där det går att kolla upp förbrukningen och utsläppen för olika bilmodeller som säljs i Finland.

Storlek på bil och motor

I allmänhet är anskaffnings-, underhålls- och driftskostnaderna större för en stor bil i jämförelse med mindre bilar. Eftersom en stor bil använder mer bränsle än en liten, är det inte värt att skaffa en bil som är onödigt stor för de egna behoven. Det lönar sig att välja storleken på motorn enligt de egna användningsbehoven. För att dra en husvagn krävs till exempel en motor vars beträffande effekt och vridmoment är tillräcklig stor för syftet.

Små utsläpp

Då man väljer bil och drivkraft lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid miljöpåverkan av utsläpp.

Motiva ger bra tips på hurdan drivkraft det lönar sig att välja.

Varje ny bilmodell i Finland förses med energimärkning. Energimärkningen underlättar jämförandet av olika bilmodeller med avseende på bränsleförbrukning och utsläpp.

Förutseende körning är också ekonomiskt

Förutom att förutseende körning ökar säkerheten, så sparar det också bränsel. Då man undviker onödiga fartökningar och har mer spelrum i bromsande, så kör man också ekonomiskt. Inne i centrum av städer kan till exempel lägre hastighet i verkligheten öka medelhastigheten av färden och minska bränsleförbrukningen. Läs mer om förutseende körning.

Ska du köpa bil?

Uppskatta om bilen är lämplig för dig genom att fylla i värderingsblanketten. Blanketten hjälper dig att uppmärksamma hur lätt man stiger in i och ut ur bilen, att reglagen är lättanvändbara, sittkomforten och instrumentpanelens tydlighet. Genom att göra anteckningar på blanketten blir det lättare att jämföra olika  bilar. Öppna värderingsblanketten.

Skriv ut en kort granskningslista att ta den med till bilaffären.

Dela