Val av bil

Redan innan bilköpet är det bra att tänka efter vad bilen ska användas till och till exempel vilken karossmodell som passar bäst med tanke på förarens behov. Viktiga punkter att beakta vid valet är bilens säkerhet, ekonomi, utsläpp och komfort.

Användningsbehov

För vilka ändamål behövs bilen? Innan bilköpet är det bra att göra klart för sig vad man behöver bilen till och vilken typ av resor man kommer att göra. Åker man ensam i bilen eller i sällskap? Kommer den att användas för att transportera barn, sällskapsdjur, varor eller kanske rullstol? I vilka omgivningar kommer man att köra och hur långa resor är det fråga om. Användningsbehoven och -situationerna påverkar valet av biltyp och karossmodell.

Se jämförelse: Bilens karossmodell, egenskaper och användningsändamål (på finska).

Förändringar i livssituationen

Viktigt att tänka på för en bilköpare är hur livssituationen inom den närmaste framtiden kommer att förändras och påverka användningen av bilen.  Flytt till staden eller till landsbygden och en försämring av den egna eller makens/makans hälsotillstånd kan förändra behovet av att röra sig med bil eller använda bil för skjuts och transporter.

Är det nödvändigt att ha bil?

Många överväger att begränsa eller helt och hållet avstå från att använda bil eftersom bilkörning är dyrt och orsakar skadliga utsläpp i miljön. En välfungerande kollektivtrafik gör det enklare att minska eller avstå från bilkörning. Om det behövs kan man också hyra bil.

Säkerhet

Bilen ska vara utrustad med säkerhetsanordningar som skyddar passagerarna på bästa möjliga sätt i händelse av en olycka. Nyare bilar är krocksäkrare än äldre bilar. Moderna bilar har också bättre köregenskaper än gamla bilar och är därmed säkrare. Läs mera om krocksäkerhet.
         
Äldre människor är bräckliga och bilens säkerhet är därför speciellt viktig just för dem. Eftersom kroppen är skör är risken att skadas eller dö i en eventuell olycka större. Seniorer borde alltså helst använda en relativt ny bil och gärna en som fått fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktest.

En fråga som biltillverkarna under de senaste åren har börjat fästa uppmärksamhet vid är hur fordonet påverkar skador som uppstår då bilen krockar med en fotgängare. Skadorna kan minskas genom en korrekt utformad bilfront.

Hur säker är din bil? Se testresultat från Folksam.

Ekonomi

Bilens storlek, karossmodell, utrustning, drivkraft och motor påverkar energiförbrukningen och utsläpp. Också körförhållanden, körsätt, trafikmiljö samt fordonets belastning och skick inverkar på förbrukningen och utsläppen. På Trafis nätsidor finns en tjänst som presenterar förbrukningsuppgifter för nya personbilsmodeller (på finska).

Storlek på bil och motor

I allmänhet är anskaffnings-, underhålls- och driftskostnaderna större för en stor än för en liten bil. Eftersom en stor bil drar mer bränsle än en liten, är det inte värt att skaffa en bil som är onödigt stor med tanke på de egna behoven. Motorns storlek bör väljas enligt de egna användningsbehoven. För att dra en husvagn krävs till exempel en motor som beträffande effekt och vridmoment är tillräcklig stor för syftet.

Små utsläpp

Vid valet av bil och drivkraft bör bilköparen också tänka på bilens utsläpp.

Motiva rekommenderar följande kriterier vid valet av drivkraft:

  • För den som kör lite och mest i staden är en bil med bensinmotor eller en hybridbil (eller i framtiden även en laddbar hybridbil) det miljövänligaste alternativet.
  • Om antalet körkilometrar per år är stort och körningen oftast sker på landsvägar är en bil med dieselmotor det bästa valet med tanke på miljön.
  • För stadskörning passar också en elbil bra.

Energimärkning av bil

Varje ny bilmodell i Finland förses med energimärkning. Energimärkningen underlättar jämförelsen av olika bilmodeller med avseende på bränsleförbrukning och utsläpp.

Kostnadsjämförelse

Automobilförbundets kostnadsberäknare är till god hjälp då man vill jämföra totalkostnaderna för nya bilar.

Ska du köpa bil?

Uppskatta om bilen är lämplig för dig genom att fylla i värderingsblanketten. Blanketten hjälper dig att uppmärksamma hur lätt man stiger in och ur bilen, att reglagen är lättanvända, sittkomfort och instrumentpanelens tydlighet. Anteckningarna underlättar jämförele mellan olika bilar. Öppna värderingsblanketten.

Skriv ut en kort granskningslista att ta med vid bilköp.

Dela