Säkerhet

Vid utvecklingen av fordonssäkerhet har man traditionellt koncentrerat sig på att förbättra krocksäkerheten. Målsättningen har varit en säkrare bilkonstruktion, krocktålighet och utrustning som skyddar passagerarna vid krockar, både inne i bilen och utanför.

<< Tillbaka till föregående sida

Nya fordon som är tillverkade på 2000-talet är betydligt säkrare i händelse av en krock än äldre bilar. Det säkraste valet torde vara en relativt ny bil som belönats med fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktest.

Också beträffande köregenskaper är moderna bilar överlägsna äldre bilar och föraren har därför bättre förutsättningar att undvika farosituationer och olyckor i en nyare bil.

Under senare år har biltillverkarna börjat fästa uppmärksamhet även vid bilens utformning med tanke på skador som uppkommer vid kollisioner mellan bil och fotgängare. Genom planering av bilens front försöker man reducera och lindra de skador som åsamkas fotgängare vid påkörning.

Bilbälte

Ett korrekt fastspänt bilbälte håller personen på plats i bilen och förhindrar att personen slår i bilens hårda inredning vid en krock. Den nyaste bilbältesteknologin (bältessräckare) spänner bilbältet automatiskt vid en krock och skyddar på så sätt den fastspända maximalt.

Undersökningar visar att seniorer ofta låter bli att spänna fast bilbältet i baksätet. Också när de färdas med taxi, kollektivtrafik eller servicetrafik kan användningen förbättras.

Att det är svårt att spänna fast bilbältet och obekvämt att använda kan vara orsaker till att man inte använder bilbältet. Artros, osteoporos samt nyligen utförda operationer i området kring bröstkorgen eller magen kan försvåra användningen av bilbältet. Föraren ska kunna nå och få grepp om bilbältet utan svårighet och bältet ska vara enkelt att dra ut, fästa och öppna.

Läs mera om bilbälte (på finska).

Krockkudde

Bilens krockkudde är en energidämpare som blåses upp på bråkdelen av en sekund vid en krock. Krockkudden ersätter inte bilbältet, utan fungerar som en tilläggsanordning som kompletterar det skydd bilbältena ger.

Då en bil vid en häftig frontalkrock plötsligt stannar, fortsätter passagerarna rörelsen med den hastighet som bilen hade före krocken. Bilbältena och krockkuddarna hindrar föraren och passagerarna från att kastas mot bilens hårda inredning.

Krockkuddarna skyddar både vid frontal- och vid sidokrockar. I bästa fall kan de förhindra och lindra skador i huvudet, överkroppen och höfterna samt i knän, fötter och vrister.

Läs mera om krockkuddar (på finska).

Huvudstöd

Ett korrekt inställt huvudstöd hindrar uppkomsten av nackskador vid krockar. Det är viktigt att huvudstödets höjd kan ställas in individuellt för varje förare, oberoende av storlek. Ett huvudstöd som är justerat till rätt nivå är en viktig säkerhetsutrustning för förare och passagerare.

Tack vare den nyaste säkerhetsteknologin finns det numera huvudstöd som ögonblicket innan en krock automatiskt anpassas till den nivå som bäst hindrar huvud- och nackskador.

<< Tillbaka till föregående sida

Dela