Körskick

Evaluering av det egna körskicket, förutseende körning och en säker bil hjälper den äldre bilisten att köra säkert. Det är bra att sköta om ens eget körskick.

Åldrande ändrar människan: perseptionsförmågan blir sämre, agerandet blir långsammare och det blir svårare att se i mörker. Förändringarna sker så småningom och i individuell takt. En förare som är frisk och har bedömningsförmåga kan ersätta de här normala förändringarna som åldern medför genom att köra försiktigt och undvika situationer, där körandet är belastande eller känns svårt.

Att uppmärksamma hur man mår och ens hälsa samt evaluering av båda två i förhållande till säkert körande är bra för alla oberoende ålder

Ibland kan ens körskick försämras för en kort stund till exempel på grund av medicinering eller trötthet. Säkerhetssystem i bilen som följer med förarens vakenhetstillstånd kan öka uppmärksammandet av det, men därpå måste föraren själv hålla koll på att man är utvilad och ta pauser i körandet tillräckligt ofta. Föraren är ansvarig för att ha tillräckligt körskick för säkert körande.

Med läkemedel bör man vara ekstra noga

Läkemedel kan påverka förarens körskick på många sätt. Som bäst ökar läkemedlet säkerheten genom att öka funktionsförmågan. Läkemedel kan också ha överraskande effekter på ens körskick.

Speciellt då man börjar använda en ny medicin eller medicineringen ändras, bör man känna efter hur man mår innan körandet. Effekten av medicinerna kan också överraska då de används tillsammans med andra mediciner eller alkohol. Det är viktigt att säkra sig om att läkaren, som ordinerar medicinen vet vilka mediciner man redan använder och följa läkarens instruktioner om körandet.

Sjukdomar och körsäkerhet

Sjukdomar kan ha både kortvarig och långvarig påverkan på körsäkerheten. Enstaka sjukdomar och deras medicinering försämrar inte nådvändigtvis ännu körfårmågan. En kortvarig sjukdom kan för en stund försämra körskicket. Då är det smart att ta skjuts av någon annan eller flytta körandet till en annan tidpunkt.

Läkarens uppgift är att evaluera helhetseffekten av sjukdomar, medicinering och åldrande på säkert körande. I första hand strävar läkaren till att stöda behållandet av körförmågan.  I många fall leder bra vård av sjukdomen till möjligheten att köra längre.

Läkaren evaluerar körhälsan alltid då körkortet skall förnyas, men också då läkaren träffar en patient vars sjukdom kan påverka körandet. Sjukdomen kan vara ett hinder för körandet antingen tillvälligt eller långvarigt till exempel då, när risken att bli medvetslös under körningen är stor eller sjukdomen påverkar betydligt perceptionsförmågan.

Dela