Körkomfort och säkerhet

Ju äldre föraren blir desto viktigare är en god körergonomi. Det ska vara lätt att ta sig in och ut ur bilen, instrumentpanelen ska vara tydlig, manöverorganen lätta att använda och sittställningen bekväm även på långa resor. Bilens komfort påverkar även trafiksäkerheten.

Egenskaper som underlättar körningen, varseblivningen och samverkan med andra trafikanter inverkar positivt på körkomforten och säkerheten. Den nya tekniken erbjuder många praktiska lösningar som underlättar för föraren. 

Tidigare har man koncentrerat sig på att förbättra krocksäkerheten. Målet har varit en säkrare kaross, krocktålighet och personskydd både inne och utanför bilen.

Blankett för bedömning av bil.

Ny teknik till hjälp

De senaste årens tekniska utveckling har fört med sig smartteknologi och olika säkerhetssystem som ska underlätta för föraren. Dessa kan märkbart underlätta bilkörningen.

Tekniken hjälper om varseblivningsförmågan är nedsatt

Säkerhetssystemens funktion baserar sig på den nyaste teknologin med exempelvis radar- och sensorsystem. Systemen är hela tiden i bruk och färdiga att ragera på omgivningen. De övervakar vad som händer också då förarens uppmärksamhet av någon anledning är riktad på annat. Systemen kan också snabbt reagera och påverka bilens framfart.

Komplicerade trafiksituationer och korsningar kan förorsaka svårigheter. I vissa situationer kan det vara risk för att föraren inte kan följa med trafiken, eftersom instrumenten eller navigeringsanvisningarna tar all uppmärksamhet. De nya säkerhetssystemen varnar föraren för andra trafikanter, underlättar att upptäcka de viktigaste sakerna och ger på förhand information om en kommande situation. Tekniken kan vara till hjälp också när man kör i mörker och på obekanta platser.

De nya säkerhetssystemen underlättar körningen endast om de används på rätt sätt. Om föraren inte ändrar sitt körsätt t.ex. kör fortare eller kör oförsiktigare än tidigare kan de förbättra trafiksäkerheten.

Mera information om säkerhetssystem

Läs mera om bilens säkerhetsteknik (på finska). Tekniska system som kan underlätta för föraren är

  • antisladd system (elektronisk stabilitetskontroll)
  • körfilvakt
  • varnings- och nödbromssystem
  • anpassat belysningssystem
  • stöd för mörkerseende
  • parkeringshjälp
  • system som överrakar förarens vakenhet
  • anpassningsbar hastighetskontroll

Förändringen som följer med åldrandet och dess inverkan på körningen och stödjande säkerhetssystem (pdf på finska). I tabellen har man angett förändringar som följer med åldrandet, dess inverkan på körningen och hur säkerhetssystemen kan underlätta.

Körkomfort

Att det är lätt att ta sig in och ut ur bilen, att intrumentpanelen är tydlig, att man har bra sikt, att bilen är lätt att köra och att bilen är bekväm att sitta i också under längre resor inverkar på trafiksäkerheten.

Säkerhet

Vid utvecklingen av fordonssäkerhet har man traditionellt koncentrerat sig på att förbättra krocksäkerheten. Målsättningen har varit en säkrare bilkonstruktion, krocktålighet och utrustning som skyddar passagerarna vid krockar, både inne i bilen och utanför.

Dela