Körkomfort

Att det är lätt att ta sig in och ut ur bilen, att intrumentpanelen är tydlig, att man har bra sikt, att bilen är lätt att köra och att bilen är bekväm att sitta i också under längre resor inverkar på trafiksäkerheten.

<< Tillbaka till föregående sida

Att ta sig in och ut ur bilen

Dörr och dörröppning

En lätt dörr som svänger smidigt är lätt att öppna och stänga. Dörrhandtaget ska vara enkelt att nå även inne i bilen.

Att stiga in och ut ur bilen är enkelt om dörröppningen är tillräckligt bred och stolens höjd över marken lämplig. Det kan vara svårt och till och med smärtsamt för föraren att sätta sig i stolen om den är för låg. Att ta sig in och ut försvåras också om dörröppningens tröskel är för hög eller tröskelsteget för brett.

Handtag

Handtagen som finns i bildörren eller i taket gör det lättare för föraren att stiga in och ut ur bilen. På marknaden finns också hjälphandtag som kan fästas i bilens lås och användas vid in- och urstigning.

Vridbar bilstol

Om det behövs kan man installera en vridbar förar- eller passagerarstol i bilen. En vridbar stol gör det betydligt lättare att stiga in och ut, speciellt för personer med försämrad muskelstyrka i benen. 

Körkomfort

Förarstol och inställning av körställning

En felaktig körställning kan märkas överraskande fort, även fast den är obetydlig. Körställningen bör vara så bekväm som möjligt och göra det möjligt för föraren att utan besvär hantera ratt, pedaler och växelspak.

Förarstolen ska vara lätt att ställa in i ett läge som passar föraren. Den bästa körställningen hittar man genom att pröva sig fram och med jämna mellanrum kontrollera inställningen. En tillräckligt hög och upprätt körställning kanske är den bästa.

Förarstolen kan ställas in med hjälp av elektronik eller manuellt. Olika förares individuella körställningar kan sparas i stolens elektroniska minne och enkelt återställas då en annan förare ska köra bilen.

Ratt

Möjligheten att ställa in ratten hjälper föraren att hitta en optimal styrposition. Ratten ska kunna justeras både framåt och bakåt samt uppåt och nedåt. Genom att ändra rattens läge kan föraren också underlätta in- och urstigning om det behövs.

Tydlig instrumentpanel

Förutom att följa med trafiken ska föraren också följa med mätarna på instrumentpanelen vid körning. I takt med att tekniken har utvecklats har intrumentpanelen fått allt fler mätare, displayer och knappar. Eftersom informationen är omfattande kan det vara svårt att i varje situation skilja det väsentliga från det som är mindre viktigt. Information som inte behövs för körningen borde kunna täckas över eller användas endast vid behov.

Tester har visat att äldre bättre lägger märke till ljudsignaler än signaler baserade på syn. Det går snabbare att reagera på ljudsignaler, eftersom ingen tid går åt till att titta på skärmar och läsa. Exempelvis är det bättre att ha en körnavigator med ljudanvisningar än att följa med körinstruktionen på en skärm.

Lätt att reglera

Det ska vara lätt att justera instrumenten. Exempelvis är det svårt att använda små knappar som är för nära varandra. I de nyare bilarna kan man reglera de flesta funktionerna på ratten. På en sådan ratt kan man t.ex. ställa in kanalerna på radion och föraren slipper ta handen från ratten för att komma åt knappen för radion.

Automatisk växellåda

Undersökningar visar att det för äldre människor kan vara lättare att köra en automatväxlad bil. För seniorer som ofta använder bil sker övergången till automatväxlad bil i allmänhet lätt och säkert. Efter instruktioner och övning tycks körning med bil med automatisk växellåda ske problemfritt.

Äldre förare som övergått till att använda automatväxlad bil tycker att körningen är enklare än med manuell växel. Förarna anser att de varseblir trafikmärken, medtrafikanter och trafikomgivning bättre då de kör en automatväxlad bil än då de kör en bil med manuell växellåda.

Enligt en undersökning som gjorts vid Helsingfors universitet är en automatväxlad bil ett bra alternativ speciellt då körfärdigheten ska övas upp igen efter en lång period utan körning eller då körerfarenheten är liten.

Sikt

God sikt åt alla håll är viktigt. Största delen av den viktigaste informationen kommer framifrån och sikten framåt bör alltså vara så god som möjligt. A-pelaren, dvs. delen mellan vindrutan och sidorutan, ska skymma sikten så lite som möjligt.

Föraren ska kunna se bra bakåt och åt sidorna i back- och sidospeglarna. Om det behövs kan sikten förbättras med extraspeglar.

Hur bra sikten från bilen är beror även på rutorna och strålkastarna. Viktigt är också att speglarna är lätta att ställa in och att tvättanordning och värmesystem är enkla att använda. Sikten ska vara så bra som möjligt också i dåligt väder.

Sikt i mörker

Med åldern försämras skymnings- och mörkerseendet och ögats förmåga att anpassa sig till olika belysningsförhållanden försvagas. Återhämtningen efter bländning sker långsammare än hos unga.

Backspegeln kan avbländas manuellt och i nya bilar avbländas den automatiskt vid mörker. Förarens möjligheter att se bra i mörker kan förbättras även med ny teknik, s.k. system för mörkerseende.

Bagageutrymme och förvaringsfack

Bilens bagageutrymme ska vara tillräckligt stort för de egna transportbehoven. Viktigt är också att bagaget kan spännas fast.

Bakluckan ska vara lätt att öppna och stänga. Särskilt på herrgårdsvagnar öppnas bakluckan ofta så högt att det kan vara svårt för äldre människor att dra ner den.

Det kan vara besvärligt att stuva in bagaget om bagageutrymmets tröskel är hög. För den som överväger att köpa bil är det klokt att bedöma och kanske pröva hur högt bagaget måste lyftas då det ska stuvas in i bagageutrymmet.

Förvaringsutrymmena inne i bilen borde också vara ändamålsenliga. Föraren bör utan besvär kunna nå förvaringsplatser för mindre föremål såsom handväska och glasögon.

<< Tillbaka till föregående sida

Dela