Hjälpmedel för bilister

Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt försämrad muskelstyrka i armar och ben kan göra det svårt att köra bil. Många rör sig också med rullstol eller använder rollator. Personer med rörelseproblem kan köra bil precis som andra om bilen är utrustad med nödvändiga hjälpmedel och hälsan i övrigt är tillräckligt god med tanke på säker bilkörning.

En förare som har svårt att röra sig kan genom att använda hjälpmedel ta sig in och ut ur bilen samt köra bilen. Anordningar som monteras i fordonet i efterhand har utvecklats särskilt för personer med funktionsbegränsning.

Hjälpmedel är exempelvis

Företagen som säljer och installerar hjälpmedel kan ta fram lämpliga lösningar utgående från kundens behov, funktionsduglighet samt bil. Ofta innehåller servicen förutom behovskartläggning och montering även rådgivning, användarinstruktioner och underhållsservice. Hjälpmedel utlånas, säljs och installeras av bland annat Respecta (på finska).

Förutom med ovan nämnda hjälpmedel kan körningen och användningen av bilen underlättas till exempel genom att man utrustar bilen med förhöjda pedaler, handmanövrerad gas och broms och rullstolshiss eller -lyft.

En bil som ändras väsentligt till exempel genom att man lägger till eller avlägsnar delar förutsätter en ändringsbesiktning. I samband med installationen av hjälpmedel bör man alltid ta reda på om bilen måste ändringsbesiktas.

Stolar och hjälpmedel för dem

Ett enklare och förmånligare alternativ än den vridbara stolen är en vridplatta som monteras i bilens stolsinfästning. Vridplattan gör det lättare att stiga in och ut ur bilen. Med hjälp av ryggstöd och sittkuddar kan man hitta den bekvämast möjiga sittställningen. På marknaden finns också ergonomiska specialstolar som kan installeras i bilen.

Hjälphandtag, bältesförlängare och rattknopp

Med hjälp av ett hjälphandtag kan man stiga lättare in och ut ur bilen. Om man har svårt att spänna fast bilbältet kan man fästa en bältesförlängare på bilbältet. Om man saknar armstyrka kan en rattknopp underlätta att vrida på ratten.

Dela