Vi betjänar på nätet

Trafikskyddets webbsidor för lärare innehåller information om barn och trafik och trafikfostran. Det finns rikligt med uppgifter, övningar, instruktioner, övningsexempel och blanketter. Materialet kan fritt skrivas ut och kopieras för undervisningsbruk.

Bekanta dig med sidorna: www.liikenneturva.fi/sv/larare.

Dela