Trafiksäkerhetsvecka

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan infaller 8.–14.9.2014 och har temat trafikolyckor. Målet med trafiksäkerhetsveckan som ordnas för tionde gången är att inspirera lärare, elever och studeranden att lyfta upp trafiksäkerhet på schemat.

Snart är skolornas och läroinrättningarnas trafiksäkerhetsvecka här!

Utbildningsstyrelsens riksomfattande trafiksäkerhetsvecka ordnas 8.–14.9.2014. Veckans tema är trafikolyckor. Målet med trafiksäkerhetsveckan som ordnas för tionde gången är att aktivera lärare, elever, studeranden och deras vårdnadshavare i alla årskurser att lyfta upp trafiksäkerhetsfrågor på schemat under höstens temavecka. Även samarbetet mellan hem och skola samt mellan vuxna som deltar i barnens och ungdomarnas vardag betonas. Detta år fungerar polisöverdirektör Mikko Paatero som trafiksäkerhetsveckans beskyddare.

Alla medlemmar av skolmiljön rör sig dagligen i trafiken. Man tänker inte alltid på trafiksäkerheten och i synnerhet om man klarar sig utan att råka ut för olyckor. Utbildningsstyrelsen uppmuntrar skolor och läroinrättningar att lyfta fram trafikämnen i verksamheten och undervisningen genom hela läsåret. Man kan påverka trafiksäkerheten också genom små val.

Säkra trafikbeteenden lär man sig hemma såväl som i skolan. Bäst lär man sig ett säkert beteende om miljön också stöder ett säkert beteende genom exempel.

Mindre elever tar modell förutom av vuxna också av äldre elever. Man kan använda äldre elever i skolans trafikundervisning som stöd och modeller för de yngre eleverna. Först lär man de större eleverna och därefter använder man deras kunskap när man undervisar de yngre.

Som bäst är trafikundervisningen långsiktig och fortgående. När man flyttar skola eller läroinrättning borde trafiksäkerhetsaspekterna och verksamheten vara bestående.

På Trafikskyddets webbsidor finns idéer och tips på hur man kan behandla trafikämnen tillsammans med elever i olika ålder. Skulle det vara dags att ordna en trafiksäkerhetsdag i år? Här finns tips för att ordna en lyckad trafiktemadag (på finska).

Laura Loikkanen, planerare

 

Bild: Hannu Miettinen/Liikenneturva

Dela