Fortbildning för lärare

Del två och den sista av den rosade och populära fortbildningen för lärare ”Trafik för lärare – lärare för trafik” turnerar i Finland under september-oktober. Anmäl dig nu!

Den sista turnén av fortbildningen för lärare startar i september

Projektet avslutas i vid årets slut och efter det ordnas det inte några liknande utbildningar. Anmäl dig till utbildningen och få nya idéer för trafikundervisningen!

Hösten 2014 platser och datum för utbildningen

17.9. Jyväskylä
18.9. Hyvinge
19.9. Kotka
25.9. Kuopio
26.9. Uleåborg
7.10. Lahtis
8.10. Jokioinen
9.10  Åbo

Fortbildningsdagen inleds med att man behandlar attitydfostran och barn och ungdomars trafikolyckor. På eftermiddagen prövar man själv på olika praktiska övningar. Ämnen som behandlas under fortbildningen är gående och cykling, säkerhetsutrustning, mopedkörning och rusmedel i trafiken.

Fortbildningen är tänkt för lärare i grund och andra stadiet som inte ännu har deltagit i utbildningen Trafik för lärare – Lärare för trafik.  Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna. Resekostnaderna ersätts enligt förmånligaste färdmedel till den närmast belägna utbildningsorten.

Anmäl dig senast den 3.9.2014.

Anmäl dig elektroniskt fram till den 3.9.2014 på adressen www.liikenneturva.fi/hurahdus (på finska). Vi kan tyvärr inte ta emot anmälningar per e-post eller telefon.

Tilläggsinformation: planerare Laura Loikkanen, laura.loikkanen [at] liikenneturva.fi, tfn 020 7282 341.

 

Bild: Trafikskyddet

Dela