Du gör skyddsvägen - kampanjen

Sinä teet suojatien -kampanjajuliste.

Namnet till trots inträffar fortfarande en betydande del av fotgängarolyckorna på skyddsväg. Trafikskyddet och samarbetspartners beslöt att göra något för säkerheten på skyddsväg.

Kampanjen Du gör skyddsvägen ska ge insikten att utan dig är skyddsvägen endast asfalt och målfärg. Människornas eget trafikbeteende ger skyddsvägen dess innebörd, eller du gör skyddsvägen genom dina egna beslut. I synnerhet bilisterna har ett stort ansvar för säkerheten vid skyddsväg. Därtill inbegriper kampanjen en bred front av upplysare och erbjuder sätt att göra det på eget sätt. För detta skapade Trafikskyddet en egen kampanjapparat, där var och en kan göra sin egen upplysningsaffisch.

Genom affischapparaten väljer man ett passande foto och kombinerar den med en egenhändigt komponerad kampanjtext. De färdiga alstren kan man själv spara och de publiceras på Trafikskyddets webbsidor. Med början från vecka 33 kan man också med affischerna delta i en tävling vars pris är en familjesemester till Stockholm.

Genom tillverkningen av affischerna är det lätt att fortsätta diskussionen om det egna trafikbeteendet och trafiksäkerheten. Äldre elever kan fundera över, hur man med hjälp av kommunikation kan påverka och hur en samhällelig kommunikation kan gå till.

Du gör skyddsvägen – kampanjens mål är att förbättra trafiksäkerheten genom att främja ett säkert trafikbeteende i samband med skyddsvägarna. I den tvååriga kampanjen deltar Trafikskyddet, Medlemmarna i motortrafikens centralorganisation MOLIKE Bilskoleförbundet, Autoliitto, Linja-autoliitto, Suomen Autoteknillinen liitto, Suomen kuljetus ja logistiikka, Suomen Taksiliitto, Autoalan Keskusliitto ry, Autotuojat samt polisen. Stiftelsen Henry Ford beviljade 2014 ett stöd på 50 000 euro för kampanjen.

Läs mera om kampanjen: www.liikenneturva.fi/suojatie (på finska)

Gör din egen affisch: http://extrat.liikenneturva.fi/kampanjakone (på finska)

 

Bild: Trafikskyddet

Dela