Trafiksituationen för barn och ungdomar bekymrar

Antalet personskador i vägtrafiken för barn ser oroväckande ut utgående från de nyaste uppgifterna. Antalet dödsolyckor för 0-14-åringar har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Antalet skadade har under samma tidsperiod minskat med en fjärdedel.

Risken att skadas ökar i takt med åldern

Vuxnas trafikbeteende påverkar i synnerligen hög grad barnen. Gällande trafikdödade och skadade barn sker ungefär 40 % av olyckorna när barnen färdas som passagerare i bil. Det är fråga om mötesolyckor, påkörningar och avkörningar.

Också barnens egna trafikbeteende har betydelse. Risken att skadas är dubbel för barn i 10-14 års ålder jämfört med hela befolkningen. Speciellt riskfyllda situationer är körning i korsning och korsande av väg. Två av tre barncyklister skadas i korsning, oftast i en korsning med cykelväg och körbana. Också två av tre personskadeolyckor med fotgängare inträffar vid korsande av väg.

Risken för att barn och ungdomar skadas i trafiken stiger i takt med ökad ålder, då sätten att färdas utökas och området man rör sig på blir större. Gällande de yngre åldersgrupperna utgör den största skaderisken att färdas som passagerare i bil.

Antalet skador för fotgängare börjar öka redan i 4-års ålder och minskar lite efter 12-års ålder. Skador för cyklister börjar i skolåldern och är som högst efter 10-års ålder. Att man skadas i mopedolyckor börjar redan två år före den tillåtna mopedåldern som är 15 år.

Risktagande bakom ungas olyckor

Utvecklingen beträffande personskadorna för ungdomar ser lite positivare ut än för barn. Antalet dödsolyckor har minskat med över en tredjedel och antalet skadade har minskat med knappt en tredjedel under de senaste tio åren.

Unga utgör ändå en särskild riskgrupp i trafiken, eftersom ungefär var tredje som skadas i trafiken är en ung person. I nuläget dödas i medeltal 50 ungdomar och skadas över 2000 ungdomar årligen i den finländska trafiken, ¾ i personbil.

Den största risktiden för mopedister och bilister infaller direkt efter att man har fått körkortet. Risknivån för bägge trafikantgrupperna börjar ganska snabbt minska i takt med ökad erfarenhet och förståelse.

Bakom olyckor med unga ligger fortfarande mycket risktagning, som höga hastigheter, underlåtenhet att använda bilbälte och alkohol. En överskattning av de egna färdigheterna och att man saknar erfarenhet blir tillsammans ödesdigert. Den vanligaste olyckstypen är just avkörning.

Tilläggsinformation

Antero Lammi, utvecklingschef, antero.lammi [at] liikenneturva.fi eller telefon 020 7282 346.

Aktuell statistik (på finska)

Dela