Projektpengar Päätä itse! – finns att söka för ungdomar

Samarbetsprojektet Päätä itse! med Trafikskyddet och Nuorten Akatemia uppmuntrar ungdomarna till egna trafiksäkerhetsaktiviteter. Genom att stöda ungdomarnas egen verksamhet och lärande utgående från det, strävar man till att förebygga ungdomarnas riskbeteende och trafikolyckor. Man kan ansöka om finansiering för olika projekt.

Päätä itse! -projektet är ett bra exempel på stödgruppsinlärning, och lämpar sig väl som del av en kurs i andra stadiet.

Det kan handla om reflexkampanj, temadag, trafiksäkerhetsvideo, fotovernissage över farliga platser i närmiljön eller något helt annat.

Man önskar projekt i synnerhet med följande teman 2016:

  • risker med mobiltelefonanvändning i trafiken
  • säker cykling och gång
  • rusmedel och trafik.

Projekt med andra teman kan naturligtvis förverkligas. Fram med kreativiteten. Det enda villkoret är att projektet är initierat och förverkligat av ungdomarna själva och att det främjar trafiksäkerheten. Projektet ska också ha en myndig kontaktperson.

Projektansökningen för 2016 pågår som bäst. Man kan ansöka om stöd via Nuorten Akatemias webb-sidor. Läs mera och uppmana ungdomarna att ansöka

Skriv ut Päätä itse! -flyer.

Dela