Nya e-böcker till stöd för trafikfostran

Trafikskyddet har i början av året gett ut två e-böcker på finska, där man har utnyttjat möjligheterna med det elektroniska formatet. Böckerna i epub 3 – form är för tillfället två: Till fots och med cykel och Olycksberättelser. Det är meningen att e-böckerna småningom också ska ges ut på svenska.

E-böckerna kan laddas gratis på Trafikskyddets sidor och de fungerar på alla former av datorer och olika mobilapparater. Epub-dokumentformat fungerar i PC, Mac samt Windows- och iPad-tablett och i mobil, Android har sin egen applikation eller app.

Tänk själv som grund för inlärning

I handboken Till fots och med cykel finns förutom text, illustrerande bilder och animationer också ljud. Man kan följa texten på datorns display samtidigt som en mansröst läser högt ur handboken. Den text som har lästs högt syns märkt i rutan.

Läsaren kan också kontrollera genom enkla frågor efter varje kapitel att han eller hon har förstått de viktigaste sakerna.

I boken om olycksberättelser kan man skapa virtuella olyckssituationer med hjälp av en interaktiv tavla eller med hjälp av en dataprojektor och på så sätt förtydliga åskådliggörandet av varje olyckssituation. I boken finns tydliga råd för läraren för behandling av ämnet i olika årskurser.

Målet med behandling av olyckssituationer är att få eleverna att förstå, varför olyckan inträffade, hur man skulle ha kunnat förhindra den och fundera på om en liknande olycka skulle kunna hända dem själva. Man strävar till att få eleverna att fundera över det egna trafikbeteendet. Om man ska lära sig något av historien som tas upp är det nödvändigt att på något sätt applicera berättelsen på det egna livet.

Genom att fördjupa sig i olyckor kan man bekanta sig med riskerna i trafikmiljön för barn och unga och lära sig känna igen dem. Väsentligt är att eleverna själva söker lösningar och diskuterar dem. Att läraren föreläser och predikar om egna åsikter fungerar inte, utan det är mera fråga om en roll som tränare, opinionsmakare, frågeställare, ifrågasättare och en sakkunnig tankeväckare.

De olycksberättelser som försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommitté (VALT) har tagit fram utgående från utredningskommissionerna för trafikolyckor är således sanna berättelser. I olyckorna har offren varit 6-17-åriga barn och ungdomar under 2000-talet. Berättelserna har omformats så att man inte känner igen enskilda personer eller händelser.

Tilläggsinformation

Arto Joutsimäki, planerare, arto.joutsimaki [at] liikenneturva.fi eller telefon 020 7282 359.

Behandling av olycksberättelser

Dela