Verksamhetstips: Cykelhjälmsdemo

Målet med cykelhjälmsdemonstrationen är att få eleverna att diskutera cykelhjälmsanvändning och att få eleverna att spänna fast cykelhjälmen på rätt sätt. Man kan också använda demon för mopedhjälm.

Man kan tillsammans med eleverna fundera över valet av en lämplig cykelhjälm och hur hjälmen ska spännas fast på ett korrekt sätt. Läraren kan demonstrera i klassen hur hjälmen ska spännas eller använda sig av Trafikskyddets hjälmanimation. Trafikskyddets hjälmanimation.

Efter demonstrationen delas klassen in i grupper. Varje grupp ges i uppgift att planera och fotografera åtminstone två hjälmbilder. På en av bilderna är hjälmen rätt fastspänd och på de andra sitter hjälmen fel eller är av fel storlek. Efter fotograferingen utser klassen tillsammans bilder för klassens frågesport om cykelhjälm. Man kan visa frågesporten om cykelhjälm för hela skolan på en elektronisk anslagstavla eller som affischer i skolans korridor.

Cykelhjälmen skyddar bara om den hålls på huvudet!

Efter genomförd frågesport diskuterar man användning av cykelhjälm med eleverna: varför ska man använda hjälm, hurudana hjälmmodeller finns det, i vilka andra sportgrenar använder man hjälm, hur skulle din drömhjälm se ut? I samband med detta är det bra att påminna högstadie-eleverna om att spänna fast också mopedhjälmen korrekt.

Krav på cykelhjälm

De hjälmar som säljs ska vara godkända enligt europeisk standard EN 1078. Godkännande märkningen är CE. Dessa hjälmar har klarat en stöttest. Cykelhjälmen är avsedd att skydda skallen från en stöt. Hjälmen bör bytas ut efter att den har fått en ordentlig stöt. Användningstiden för en hjälm är tio år. Tillverkningsåret finns angivet inne i hjälmen.

Visste du att enligt Vägtrafiklagens 90 § ska cyklisten och passageraren på en cykel under färden i allmänhet använda en ändamålsenlig cykelhjälm. Sunda förnuftet talar också för att man ska använda hjälm för att skydda huvudet. Cykelhjälmsanvändning skulle skydda var tredje cyklist från att dödas och skydda mot en stor del av skallskadorna. Man behöver inte alltid råka ut för en krock för att få en skallskada utan den kan uppstå redan om man cyklar omkull.

Satu Tuomikoski
Kontaktchef, Trafikskyddets distriktsbyrå i Lahtis

Val och användning av cykelhjälm

En lagom stor hjälm som sitter bra på huvudet skyddar bäst.

  1. Välj en lagom stor hjälm av lämplig modell.
  2. Placera hjälmen på huvudet så att pannan är täckt.
  3. Justera spännbandet så att hjälmen sitter stadigt.
  4. Justera banden så att de korsas under öronen.
  5. Spänn hakbandet så att ett finger ryms emellan band och haka.

Du hittar mera om cykling bl.a. i Trafikskyddets broschyr Till fots och med cykel. Du kan läsa broschyren eller beställa den på Trafikskyddets webbsidor under rubriken Material.

Dela