Säker skolväg – också för lärare

Årsklockan som Trafikskyddet har utvecklat som ett redskap för lärarna till stöd för trafikinlärningen passar även utmärkt för utveckling av trafiksäkerheten beträffande skolans personal. Man kan använda arbetstrafikens årsklocka till exempel i grupper för välbefinnande i arbetet.

Skolornas grupper för välbefinnande i arbetet kan med små åtgärder stöda lärarnas arbetstrafiksäkerhet. I enlighet med årsklockan och de olika årstiderna kan man behandla många olika ämnen som befrämjar arbetsresornas trafiksäkerhet. Till exempel på hösten kan man påminna om reflexer och halkskydd och varför inte ordna en servicedag för cyklar på våren. Dessutom kan man understöda samåkande och påminna om riskerna med att använda mobiltelefonen när man kör.

”Läraren är en viktig förebild och visar exempel gällande exempelvis reflex- och cykelhjälmsanvändning”, påminner Trafikskyddets planerare Satu-Sofia Rantala.

Förutseende också i arbetstrafiken

Lärarnas arbetstrafiksäkerhet kan med fördel också behandlas i samband med personalens friluftsdag eller välbefinnande-evenemang eller så kan man behandla olika ämnen på rasterna, som exempelvis föret. Grupperna för välbefinnande kan anteckna viktiga saker på årsklockan som man bör beakta under de olika årstiderna.

”De olika skolorna kan ha olika inriktning beroende på hur personalen oftast tar sig till och från arbetet. Idén är att förutse vad som ska komma: exempelvis kan man påminna om däcksbyte eller om halkan på gården. Årsklockan för arbetstrafik kan sättas upp i lärarrummet eller på den interna webbplatsen.”, tipsar Satu-Sofia.

Trafikskyddets utbildare kan användas för att leda trafiksäkerhetsandelen på en friluftsdag om man känner att man vill anlita en sakkunnig. Man kan beställa en utbildare genom att kontakta den av Trafikskyddets distriktsbyråer som ligger närmast. Kontaktuppgifter finns på Trafikskyddets webbsida under rubriken Kontaktuppgifter.

Blev du intresserad?

Trafikinlärningens årsklocka är till hjälp för rektorer och lärare. Med hjälp av årsklockan kan man planera trafikinlärningen under läsåret. Till stöd för årsklockan har Trafikskyddet också utvecklat olika undervisningsmodeller för olika årskurser. Läs mera om årsklockan på Trafikskyddets webbsidor under rubriken För lärare.

Läs mera om arbetstrafiksäkerheten på Trafikskyddets webbsidor under rubriken, Åldersgrupper.

Statistik för arbetstrafiksäkerhet

År 2013 inträffade över 20 000 olyckor i arbetstrafiken. Det är viktigt att förbättra trafiksäkerheten såväl för arbetsgemenskapens produktivitet som för upprätthållandet av en god arbetshälsa. Läs mera på Trafikskyddets webbsidor under rubriken Forskning.
Kontakta gärna satu-sofia.rantala [at] liikenneturva.fi

Dela