Under trafiksäkerhetsveckan funderar man på ouppmärksamhet – tips på tillvägagångssätt för lärarna

Bild: Trafikskyddet/Nina Mönkkönen

Barnet står ofta inför många nya saker i trafiken. Barnets förmåga att gestalta trafiksituationer, avstånd och exempelvis hastigheten hos en bil som närmar sig har inte utvecklats till samma nivå som hos en vuxen. I synnerhet korsningssituationer och vägövergångar är svåra. Om man ytterligare lägger till den belastning som skrivande av textmeddelande eller spelande av spel innebär, så är förutsättningarna för en god varseblivning inte så bra.

I år funderar man på och behandlar ouppmärksamhet i trafiken under trafiksäkerhetsveckan.

Målet med höstens temavecka är att effektivt behandla trafiksäkerhetsaspekter i alla utbildningsstadier. Därtill vill man betona trafiksäkerhetssamarbetet mellan hem och skola samt mellan andra vuxna som samverkar med barnen på deras fritid.

Verksamhetstips för trafiksäkerhetsveckan

Samarbetsnätverket för trafikfostran har tillsammans med kontaktlärarna planerat tips på tillvägagångsätt för att behandla ouppmärksamhetstemat under lektionerna. Bekanta dig med materialet och välj ett sätt som passar dina lektioner. Trafiksäkerhetsveckan infaller i år vecka 37 under tiden 7–13.9.2015.

Tilläggsinformation:
Planerare Petri Jääskeläinen, Trafikskyddet, 020 7282 322

Läs mera om ämnet

Dela