Skoleleven är omedveten om riskerna med ouppmärksamhet

Bild: Trafikskyddet/Kaisa Tanskanen

Sociala medier är så uppslukande att man ofta inte ens kan motstå det när man cyklar eller går till skolan. Användande av smarttelefon tar det mesta av uppmärksamheten och att följa med trafiken blir lidande. En skolelev kan inte nödvändigtvis föreställa sig inverkan av ouppmärksamhet. Därför vore det bra att diskutera i klassen hur och var det är säkert att prata och skriva textmeddelanden.

Det är lätt att fastna i användningen av smarttelefoner. I synnerhet för skolelever är det lätt att fastna när kompisarna finns på Whatsap och olika sociala medier eller nås genom textmeddelanden. Många barn har vuxit upp med en smarttelefon i handen och ser på filmer, spelar eller kommenterar kompisars foton och meddelanden med den.

Kraften av det sociala utbytet är så stort att man till och med håller på med det samtidigt som man cyklar eller går till och från skolan. Enligt en enkätundersökning som gjorts i Sverige uppgav 40 procent av 15-åriga cyklister att de korsar en väg samtidigt som de skriver textmeddelanden. Lika stor är andelen som skriver meddelanden när de går.

Av detta framgår tydligt att skolelever är omedvetna om riskerna med sitt beteende. Därför skulle det vara bra att i klassen diskutera hur och var det är tryggt att prata i mobilen eller skriva textmeddelanden.

”En vuxen kan lättare inse riskerna med användning av mobiltelefon. Ett litet barn förstår inte automatiskt utan förklaring av en vuxen att trafiken inte är en lämplig plats att svara på mammas samtal eller skriva textmeddelande till en kompis”, konstaterar Trafikskyddets planerare Petri Jääskeläinen.

En smarttelefon upptar hjärnkapaciteten

En skolelev kan inte nödvändigtvis tänka att ouppmärksamhet kan inverka på hjärnan. Enligt undersökningar upptar användningen av en smarttelefon i trafiken hjärnkapaciteten effektivt och följandet av trafiken blir åsidosatt.

På så sätt blir det ännu svårare att bedöma hastighet och riktning på ett fordon som närmar sig, eller så förblir fordonet oupptäckt eftersom hjärnan är upptagen med att använda telefonen. När man äntligen upptäcker situationen kanske man väjer åt fel håll och risken att krocka ökar.

Dela erfarenheter och fundera på lösningar tillsammans

En nära ögat –situation eller olycka kan få en att fundera över saker. I klassen kan man dela dessa erfarenheter genom att diskutera och tillsammans fundera på lösningar för hur man ska röra sig tryggt i trafiken. Diskussionen kan inledas genom att man åskådliggör problematiken på ett lättsamt sätt t.ex. genom att se YouTube klipp som ”texting and walking”.

”Det enklaste rådet för skolelever är – stanna på en säker plats – detta räcker för att eliminera risken och när meddelandet är skickat kan man åter koncentrera sig på skolvägen. Inte ens mammas eller pappas telefonsamtal behöver man alltid svara på – åtminstone inte mitt i en korsning”, säger Jääskeläinen.

Dela