Material och tips på tillvägagångssätt: Ämnet moped intresserar unga i högstadiet

Bild: Trafiksskyddet/Juha Tuomi

Mopeder och mopedkörning intresserar i synnerhet elever i årskurserna 8-9 i högstadiet. Detta ger ett bra tillfälle att påverka både kunskaper och attityder. I samband med skolans trafikinlärning kan man repetera regler som gäller för mopedkörning och diskutera med ungdomarna om olika trafikanters rättigheter och skyldigheter.

Risken för ungdomar att råka ut för en olycka är störst i trafiken

Farliga situationer som att köra i korsningar och när det är halt kan behandlas vid skilda undervisningsstunder. På lektionerna i teknik kan man bekanta sig med mopeder och mopedbilars teknik. Man kan granska mopedens skick och hur säkerhetsutrustningen fungerar samtidigt som man går igenom teknik gällande förbränningsmotorn. Man kan alltså närma sig saker som intresserar ungdomarna från flera synvinklar.

”Tillspetsat kan man konstatera att det viktigaste med fullgörandet av läroplikten är att eleven tar sig tryggt till skolan. Innan dagens första lektion har den unga redan kommit till skolan med moped eller mopedbil. Alltså verkat och fattat beslut i trafiken, som ju är ungdomarnas största olycksrisk. Det är således av största vikt att behandla ämnet i skolan”, påpekar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Toni Vuoristo.

Diskutera trimning också i skolan

Det är viktigt att ingripa i trimningen av mopeder. Det är bra att diskutera det med både elever och föräldrar.

Det är olagligt att köra en trimmad moped i trafiken. Mopeden blir en motorcykel om dess motorvolym förstoras över 50 cm³ eller om man ändrar mopeders konstruktion så att konstruktionshastigheten överstiger 45 km/h.

”Om man ser trimmade mopeder, kan man be polisen komma och kontrollera mopederna t.ex. på morgonen när skolan börjar”, tipsar Vuoristo.

Uppgifter som rör mopedkörning

På våra webbsidor finns olika slag av material för att behandla ämnet moped på lektionerna. Du hittar exempelvis material under fliken För lärare, med följande adress: www.liikenneturva.fi/opettajille/ylakoulu/mopoilu

Bakgrundsmaterial om mopeder och mopedbil finns under rubriken I trafiken på sidan Mopedist.

De viktigaste sakerna gällande mopedkörning finns i Handboken för mopedister.

En animation som beskriver stoppsträckan för en moped åskådliggör hur hastigheten och vägytan påverkar stoppsträckan för en moped.

Du kan skriva ut ett granskningskort för mopedens skick och utrustning och dela ut till eleverna.

Vad kan det få för följder om man trimmar sin moped? På Trafisäkerhetsverkets (Trafi) webbsida finns listat kostnader och exempelnota.

Enligt undersökningar är mopeden det farligaste motorfordonet om man ser till körd kilometer. Risken att råka ut för en allvarlig mopedolycka är över tio gånger större än jämfört med en personbil. Mopedisten känner ofta inte till reglerna så bra, han eller hon tar onödiga risker, vill visa sig tuff eller struntar i övrig trafik. Mopedisten är dessutom oskyddad och svår att upptäcka. Mopeden är relativt snabb och kan överraska andra trafikanter.

Dela