Komplettera ditt kunnande på lärareftermiddagar

Bild: Trafikskyddet/Nina Mönkkönen

Kom och fyll på din kunskap under höstens lärareftermiddagar 2015. Eftermiddagens tema är den nya läroplanen samt trafikfostran som en del av en mångsidig inlärningshelhet.
Utbildningen genomförs med praktiska övningar tillsammans med servering av förfriskningar. Att delta kostar ingenting.

Bland annat följande behandlas under lärareftermiddagen

  • Trafikinlärning för alla årskurser.
  • Tillvägagångssätt för förverkligande.
  • Anpassning av färdigheter, förståelse av likheter och givande helheter.

Delta och upplev hur trafikfostran kan integreras i den nya läroplanens mångsidiga inlärningshelheter.

Följande lärareftermiddagar är inplanerade (på finska):

27.8. Jyväskylä
27.8. Lahtis
1.9. Kouvola
22.10. Åbo
21.10. Tavastehus (handhas av Tammerfors verksamhetsställe)
28.10. Helsingfors
5.11. Tammerfors

Fråga Trafikskyddet om lärareftermiddagar på din ort
 

Dela