Genom samarbete blir skolskjutsen trygg och trevlig – Tips för läraren

Bild: Trafikskyddet/Kaisa Tanskanen

Skolskjuts hör till barnens vardag. Gemensamma spelregler ligger till grund för en trygg och trevlig skolskjuts. Förutom hemma är det bra att även i skolan diskutera med barnen hur man ska uppföra sig i skolskjutsen, varför det finns regler och vad det kan bli för följder om man inte uppför sig som man ska.

Många barn både börjar och slutar skoldagen med att åka skolskjuts. Genom samarbete med skolan, skolskjutsförarna, kommunen och hemmen kan skolskjutsen bli en trygg och trevlig stund för barnet. Att skjutsen lyckas hänger på ett gott samarbete mellan olika aktörer. Både beställaren av skjutsen och föraren är viktiga.

”Föraren av skolskjutsen ansvarar för att ordningen upprätthålls i skolskjutsen. Men också skolan, föräldrarna och den som åker skolskjuts har en stor roll för att skolskjutsen ska lyckas. Barnet bör känna till att förarens instruktioner ska följas för att färden ska vara säker och trivsam”, säger Trafikskyddet utbildningsinstruktör Ari-Pekka Elovaara.

I början av läsåret kan man till exempel tillsammans med eleverna komma överens om spelreglerna som gäller under skolskjutsen. Alla förbinder sig att följa de gemensamma reglerna.

”Barnen kan vara trötta eller rastlösa, och det i sig är en utmaning. Om det uppstår problem är det bäst att lösa problemen genom att diskutera med alla berörda parter”, instruerar Elovaara.

Att korsa vägen bakom en bil är farligt

Skolan bör leda och övervaka att de elever som åker skolskjuts uppför sig när de stiger av skolskjutsen på morgonen och även på eftermiddagen när eleverna väntar på att skolskjutsen ska köra iväg. Farligast är de situationer där eleven rusar till skolskjutsen eller springer över vägen framför eller bakom skolskjutsbilen. Hållplatsen borde väljas så att inte barnet behöver korsa vägen.

”Föraren instruerar hur barnen ska gå av och korsa vägen säkert. Ändå uppstår en typisk risksituation när eleven stiger av och börjar korsa vägen innan bilen har kört iväg från hållplatsen. Föraren skulle till exempel kunna öppna dörren först där det inte finns passerande trafik”, tipsar Elovaara.

Föraren har också en fostraruppgift

Förutom de resor som görs mellan hemmet och skolan gör man också många andra skolresor. Under skoltid kan man förflytta sig exempelvis från en lektion till en annan, på gymnastiktimmen till simhallen, till idrotts- eller utflyktsplatsen eller eleven kanske har fått ordnat med skjuts till exempelvis tandvård.

”Föraren har en stor betydelse för hur barnen upplever sina skolresor. Föraren har också en fostraruppgift. Hans eller hennes beteende är ett dagligt exempel för eleverna”, påminner Elovaara.

Tilläggsinformation

Läs mera om skolskjuts (på finska)
Handbok om skolskjuts (på finska)
Säkert med kollektivtrafik och med skolskjuts – Material för läraren (på finska)

Dela