Trafiksäkerhetsveckan: Ett barn står inför många nya saker i trafiken

Foto: Trafikskyddet/Nina Mönkkönen

Trafiksäkerhetsveckans tema ”ouppmärksamhet” är ännu mer aktuellt än i fjol. Pokémon Go-spelet får barn och ungdomar att röra på sig, och lockelsen att hitta pokémon även på väg till och från skolan kan vara stor.

Med ouppmärksamhet avses att man fäster uppmärksamheten vid något annat än att till exempel köra bil eller cykla. På samma sätt kan fotgängarens uppmärksamhet vara fäst på mobiltelefonens skärm. I de här situationerna är blicken inte riktad mot trafiken och handen är borta från bilens ratt eller cykelns styre. Det vill säga, föraren koncentrerar sig inte på den omgivande trafiken.

Barn och ouppmärksamhet

Trafiksituationer belastar barn på ett annat sätt än vuxna. Barn står inför många nya saker i trafiken och deras förmåga att uppfatta trafiksituationer, avstånd och till exempel ett ankommande fordons hastighet har inte utvecklats lika mycket som hos vuxna. I synnerhet vägkorsningar och korsningssituationer är svåra.

Telefonsamtal, spel och textande avleder barnets uppmärksamhet från trafiken till och med ännu mera än hos vuxna. Man borde undvika överflödiga distraktioner, som att använda mobiltelefonen i trafiken.

”En vuxen uppfattar bättre än ett barn vilka risker som hör samman med att använda mobiltelefonen i trafiken. Ett litet barn förstår inte automatiskt utan en förälders hjälp att när man går över vägen, det är inte är en bra plats att svara när telefonen ringer eller att skriva sms till en kompis”, konstaterar planerare Petri Jääskeläinen från Trafikskyddet.

Genom att öva själv och följa andras exempel

Skolvägen är för barn ett steg på vägen till att röra sig självständigt. Erfarenhet ger småningom en liten och även en lite större skolelev bättre trafikkunskaper och -färdigheter – genom att följa de vuxnas exempel och genom att öva själv. Klara och tydliga anvisningar, tillvägagångssätt och exempel från såväl föräldrar som lärare ger barn bästa möjliga vägkost, även för skolvägen.

Lär även barnet hur man använder mobiltelefonen i trafiken: Om du måste använda eller se på telefonen, stanna först.

www.liikenneturvallisuusviikko.fi (på svenska)

Dela