Samåk till skolan utan bil

Barn som skjutsas med bil till skolan utvecklar inte sina färdigheter i trafiken på samma sätt som de barn som rör sig i trafiken på egen hand. Däremot lär sig barn med en gående eller cyklande skolbuss under ledning av en vuxen på ett naturligt sätt och lite efterhand hur man rör sig tryggt i trafiken.

Iden med en cyklande och gående skolbuss är att barnen tar sig till skolan tillsammans med en vuxen. Skjutsen genomförs enligt på förhand överenskommen tidtabell och rutt. Barnet kan ansluta sig under vägen, till exempel vid en ”hållplats” nära hemmet.

I sin enklaste form kan en gående eller cyklande skolbuss vara att två familjer kommer överens om att följa barnen turvis till skolan. Som bäst kan den bestå av ett gäng föräldrar, far- och morföräldrar eller lärare. På så sätt kan skolbussen skapa en ny gemenskap i grannskapet.

”Som lärare kan du ta initiativ till ordnandet av samåkning. Diskutera saken med andra lärare och informera om saken för föräldrarna t.ex. via Wilma. Antalet vuxna som behövs beror på antalet barn. När det är fråga om en cyklande skolbuss är ett lämpligt antal vuxna en vuxen per 3-4 barn”, tipsar Trafikskyddets planerare Arto Joutsimäki.

Till nytta för alla parter

Att föra barnen till skolan med bil bidrar till rusningstrafik i skolans närhet och ökar riskerna i trafiken. När man går eller cyklar till skolan tillsammans med en vuxen lär sig barnet att röra sig tryggt i trafiken. Dessutom minskar biltrafiken i närheten av skolorna och säkerheten förbättras.

En delaktig vuxen märker konkret vad barnen behärskar i trafiken och var de behöver stöd. Samtidigt träffar man andra barn som går i skolan och deras föräldrar. Själv får man samtidigt röra på sig.

”Dessutom kan andra föräldrar vara lugna när de vet att barnet rör sig till skolan med stöd av en vuxen. Med en gående eller cyklande skolbuss får barnen vardagsmotion och kommer till skolan pigga och i tid, säger Joutsimäki om fördelarna.

Spelregler med en gående eller cyklande skolbuss

  • Den vuxna är skolbussens förare och han eller hon har en reflexväst.
  • Var och en följer med trafiken och tittar efter.
  • Man rör sig lugnt i grupp.
  • Man stannar innan man korsar en väg.
  • Man går över vägen tillsammans först när det är säkert.
  • Man använder reflexer och reflexvästar i mörker och skymning.
  • När man cyklar använder alla cykelhjälm.
  • Man trängs och knuffas inte.

Tilläggsinformation

Arto Joutsimäki, planerare, Trafikskyddet, tfn. 020 7282 359.

Se tips på hur man startar en cyklande skolbuss

Se tips på hur man startar en gående skolbuss
 

Dela