Nya slag av fortskaffningsmedel

Foto: Trafikskyddet/Meeri Utti

Våren och den kommande sommaren för med sig en brokig skara av fortskaffningsmedel på gångbanorna. En del elever kommer säkert att använda de nya fortskaffningsmedlen och mångfalden syns säkert senast under hösten på skolgårdarna när skolorna börjar.

Med hjälpmedel för fotgängare avses till exempel balanserande persontransportörer med ett eller flera hjul. Dessa är ståhjulingar, segways, elsparkbräden och andra liknande lätta eldrivna fortskaffningsmedel.

I trafiken jämställs dessa lätta, högst 15 km/h gående fortskaffningsmedel med sparkbräden och rullskridskor. De hör därför hemma på gångbanorna och dem som tar sig fram med dem ska följa trafikreglerna för fotgängare.

”Med dessa hjälpmedel och ersättande fortskaffningsmedel för fotgängare tar man sig fram på gångbanor i gånghastighet och på fotgängarnas villkor. Man kan komma upp i hastigheter upp till 15 km/h med dem. Om man gillar fart, ska man röra sig på cykelvägen och följa trafikreglerna för cyklister”, påminner Trafikskyddets planerare Arto Joutsimäki.

Lätta elfordon

Med lätta elfordon kan man däremot röra sig i en hastighet av 25 km/h. Dessa ska i huvudsak framföras på cykelbanor och med dem ska man följa reglerna för cyklister.

Men en ståhjuling kan man också använda på gångbanan om man tar sig fram i gångtakt. Då ska man också röra sig på fotgängarnas villkor.

Trenden för med sig problem med förvaring för skolorna

Joutsimäki skulle inte vilja sia om populariteten för dessa nya fortskaffningsmedel.

”Det kan vara att hela grejen passerar ganska fort och att de inte alls blir någon trend. Men, det kan också vara att de blir jättepopulära. Sommaren får utvisa.”

Skolorna borde ändå förbereda sig på någon slags förvaringsproblem, eftersom de värdefulla fortskaffningsmedlen inte kan lämnas på gården.

”De ryms knappast i högstadiernas och gymnasiernas låsbara skåp och i lågstadiet finns knappast några sådana. Fortskaffningsmedlen kostar ändå några hundra euro och därför borde man kunna låsa in dem om man kommer med dem till skolan”, funderar Joutsimäki.

Tilläggsinformation

Läs mera om hjälpmedel för fotgängare

och lätta elfordon

Dela