Åttio med släpvagn

Vikten av att förutse, gäller förutom när man kör också när man förbereder sig. Det är bra att gå igenom det man ska transportera och fundera på om det är en för stor mängd last och vad lasten väger. Om lasten är för stor bör man använda förnuftet och dela upp lasten på två transporter.

Man börjar lasta framifrån så att tyngdpunkten förblir lågt nere och centralt. De tyngsta varorna placeras mitt över axeln och slutligen ska man surra fast lasten ordentligt.

"Om man har lastat för tungt baktill kan man testa lätt, genom att lossa släpvagnen från dragkroken och hålla fast i stången. Om stången stiger uppåt och släpvagnen tippar bakåt är det för mycket last baktill och man måste lasta om vagnen”, tipsar Trafikskyddets kontaktchef Eini Karvonen.

En släpvagn som är felaktigt lastad gör fordonskombinationen svår att köra och även en liten hastighetsökning eller en plötslig manöver kan få vagnen att sladda och göra att man förlorar kontrollen över dragbilen.

"En tung last och hög fart är en ödesdiger kombination. Också tom är släpvagnen att betrakta som en åttiolapp, även på motorvägen”, påminner Karvonen.

Genom att förutse undviker du farliga situationer

"Det är viktigt att den som drar en släpvagn följer med den övriga trafiken. När man har en last innebär plötsliga rörelser och inbromsningar alltid en risk. Genom att varsebli i god tid får man spelrum att reagera”, konstaterar Karvonen.

Förutom att följa med trafiken framför, bör man också titta i backspegeln med jämna mellanrum. På en väg med hastighetsbegränsningen 100 km/h kan det bildas kö efter en släpvagnskombination. Allt emellanåt kan man låta den bakomvarande kön passera förbi genom att köra in på rastplatser eller genom att hålla en paus på någon servicestation.

Tips för den som kör med släpvagn

  1. Beakta jämvikten. Fördela lasten jämnt över botten på vagnen. Beakta vikten. Lasta så lågt som möjligt och håll tyngdpunkten nere nära mittlinjen i längdriktningen. Kontrollera alltid stångvikten för att undvika att överraskas av bakvikt.
  2. Surra fast lasten. Fäst lasten noggrant också på en släpvagn som är täckt. Stöd lasten mot framkanten om det är möjligt. Kontrollera att lasten hålls på plats under färden.
  3. Lasta med måtta. Lasten får inte sticka ut över sidorna på släpvagnen. Kom ihåg att fästa en röd flagga om lasten sticker ut baktill. Bakåt får lasten sticka ut högst två meter. Om lasten sticker ut över en meter måste den markeras med en röd eller orange flagga och när det är mörkt med rött ljus eller reflex.
  4. Kom ihåg hastighetsbegränsningen. Också med en tom släpvagn får man köra högst 80 km/h.
  5. Kontrollera att släpvagnen är i skick. Även en släpvagn behöver underhåll. Kontrollera regelbundet släpvagnens däck, lager och skicket på körljusen.
Temakretsar: