Spänn fast säkerhetsbältet också i baksätet

Ännu en sak, visst har alla spänt fast säkerhetsbältet?

Ansvaret för att barn under 15 år använder säkerhetsbälte eller säkerhetsanordning ligger hos barnets förmyndare eller vårdnadshavare som reser i samma bil. Om vårdnadshavaren inte är med i bilen, ansvarar föraren för att barn under 15 år använder säkerhetsbälte. Ordningsbot kan utfärdas om säkerhetsbälte eller annan säkerhetsanordning inte används.

Det är tillåtet att resa utan säkerhetsbälte endast om en läkare har befriat personen från användningen av säkerhetsbälte på grund av en sjukdom. Befrielsen kan även beviljas på grund av arbetsuppgifter, till exempel kortvarig distributions- och uppsamlingstrafik. Villkoret är att den sträcka som körs är högst 100 meter i taget och att användningen av säkerhetsbälte medför betydande olägenhet.

Män mellan 15 och 24 år använder säkerhetsbälte minst. Från statistiken över vägtrafikolyckor har man uppskattat att nästan var tredje person som omkommit hade kunnat klara sig genom att använda säkerhetsbälte. År 2011 räddade säkerhetsbältet 23 personers liv och lindrade skadorna hos 56 personer.

Säkerhetsbältet i en olyckssituation

Ett korrekt fastspänt säkerhetsbälte håller en person kvar i sitt säte och förhindrar att personen slungas mot de hårda inre delarna i bilen vid en kollision. Ett trepunktsbälte som går från axeln över bröstet och höften är den vanligaste typen av säkerhetsbälte.

Bältessträckaren, som numera räknas som standardutrustning, drar åt säkerhetsbältet ytterligare vid en kollision. I detta fall hålls personen som är fastspänd bättre på plats och risken för att slungas mot ratten minskar. Även krockkuddens säkerhetseffekt ökar. 

Vid en kollision i en hastighet av högst 7 km/h kan en vuxen person eventuellt hindra att slungas mot ratten, instrumentpanelen eller ryggstödet. Vid en kollision som inträffar i tätortshastighet (50 km/h) är människans vikt vid kollisionen fyrtiodubbel, och då kan man inte hindra att slungas inne i bilen eller ut ur den. En person som inte använder säkerhetsbälte i baksätet utgör även en risk för dem som reser framme i bilen.

 

Temakretsar: