Särskilt i nedförsbacke blir hastigheten lätt för hög, vilket kan leda till att man förlorar kontrollen och faller. Det är även vanligt att krocka med andra vägtrafikanter samt att falla på grund av ojämnheterna i vägytan.

Hjälmen är den viktigaste skyddsutrustningen

De flesta huvud- och hjärnskador hos rullskridskoåkare skulle kunna undvikas genom att använda hjälm. Av hjälmar som är avsedda för rullskridskoåkning förutsätts samma skyddsegenskaper som av cykelhjälmar. En cykelhjälm lämpar sig således bra för rullskridskoåkning. Det finns även hjälmar som är speciellt avsedda för skridskoåkning.

En tredjedel av rullskridskoåkarnas skador är handledsskador. De uppkommer då åkaren faller och tar emot med händerna. Handlederna håller inte den belastning som människokroppen orsakar utan ordentliga handledsskydd. En rätt utrustad rullskridskoåkare har även armbågs- och knäskydd. All godkänd och testad säkerhetsutrustning är CE-märkt.

Bromssträckan blir längre då hastigheten ökar

Det är säkrast att lära sig rullskridskoåkningens grunder i ett jämnt, avstängt område. På en slalombana lär man sig snabbt att åka balanserat och att svänga. Det är bra att börja rullskridskoåkning under en mer erfaren åkares vägledning eller att delta i en kurs för nybörjare.

Innan man ger sig ut i trafiken ska man kunna bromsa rutinmässigt och behärskat. Det är bra att öva sig att använda bromsklossen i låg fart och att komma ihåg att bromssträckan blir längre i takt med att hastigheten ökar.

Rullskridskoåkarens plats i trafiken

Rullskridskoåkare jämställs med fotgängare, vilket innebär att samma regler gäller både rullskridskoåkarens och fotgängarens plats i trafiken. Rullskridskoåkaren får dock inte orsaka olägenhet för andra fotgängare. På en kombinerad gång- och cykelväg ska rullskridskoåkaren i allmänhet använda banans kant, helst den högra kanten. Man ska åka om långsammare trafikanter till vänster.

Om det inte finns en gångbana eller om det inte är säkert att åka rullskridskor på gångbanan, ska rullskridskoåkaren enligt lag använda cykelbana eller körbanans kant. På körbanan åker man i första hand i den vänstra kanten om det inte på grund av färdleden eller av andra skäl är säkrare att använda den högra kanten.

Det är bra att undvika rullskridskoåkning i mörker eftersom risken för olyckor är betydligt högre jämfört med dagtid. Inte ens gatlyktorna garanterar att man upptäcker små stenflisor eller gropar i vägbeläggningen, som lätt får åkaren att falla. När man åker rullskridskor i mörker ska man använda reflexer och ha en lampa, som gör det lättare att observera omgivningen.

Temakretsar: