Vägtrafiklagen föreskriver trafikreglerna i Finland. I lagen behandlas bland annat trafikanternas skyldigheter och ansvar. Polisen övervakar att lagen följs. Ordningsböter och böter för trafikförseelser grundar sig på en handbok som har fastställts av inrikesministeriet. Med hjälp av bötesräknaren på polisens webbplats kan du beräkna straffets storlek för några av de vanligaste trafikförseelserna.

Den aktuella vägtrafiklagen hittar du i nättjänsten finlex.

Kommunikationsministeriet ansvarar för frågor som rör vägtrafiklagen.

Trafikmärken

Trafikmärken är det vanligaste sättet att reglera trafiken. Märkenas utseende, färg och form anger vilket budskap man vill förmedla till trafikanten. Triangelformade märken är varningsmärken, röd-gula runda märken anger förbud eller begränsningar, runda blå är påbudsmärken och en grupp bestående av sex märken av olika form och färg är märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt.

Dessutom omfattar trafikmärkena anvisnings- och informationsmärken samt ett flertal olika tilläggsskyltar. 

I Finland fastställs trafikmärkena i bilaga till vägtrafiklagen. För trafikmärken som används vid landsvägar ansvarar Trafikledsverket.

Trafikmärkenas förklaringar enligt klass:

Trafikmärkets tilläggsskyltar

Det finns dessutom olika tilläggsskyltar. Under ett trafikmärke kan en rektangulär tilläggsskylt användas i det fall trafikmärkets syfte eller användningsområde måste förtydligas. En tilläggsskylt kan även användas för att fastställa verkningsområdet eller tidsangivelsen samt för att begränsa verkan.

Parkering

Den egna kommunens trafikplanering ansvarar för frågor som rör trafikmiljön i tätorter, trafikmärken i tätorter, ortspecifika trafiklösningar och vägarnas underhåll. Den kommunala parkeringsövervakningen övervakar även att parkeringsförbuden följs. Det lönar sig att kontakta den kommunala parkeringsövervakningen om man grubblar över något som hör samman med parkering.

Nyttig tilläggsinformation om trafikfrågor

För frågor som rör körkort, registrering, fordonsteknik och förarutbildning ansvarar Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

För frågor som rör underhållet av allmänna vägar samt miljö och planering av vägleder ansvarar Trafikledsverket.

För frågor som rör bilskolor och utbildning av nya förare ansvarar Finlands bilskoleförbund.

För frågor som rör fordonsförsäkringar och ersättningar ansvarar Trafikförsäkringscentralen.

Undersökningskommissionerna för trafikolyckor utför undersökningen av väg- och terrängolyckor. Institutet för Olycksinformation levererar bland annat årsrapporter med anknytning till undersökningskommissionernas material.