Frågor

Hur länge ska ett barn använda bilbarnstol?
Kan ett litet barn tillfälligt transporteras med endast bilbälte? Behöver barn alltid en bilbarnstol under resor med bil?
Varför är gränsen 135 cm i Finland när den i andra länder i Europa kan vara till exempel 150 cm?
Kan man använda en bilbarnstol som har varit med om en kollision?
Hur lång är bilbarnstolens livslängd?
Varför är en bilbarnstol med ryggen mot färdriktningen den säkraste för ett småbarn?
Är det säkert att använda en begagnad bilbarnstol?
Hur vet jag om den bilbarnstol jag har köpt i Finland är säker?
Hur kan jag återvinna en bilbarnstol?
Inverkar barnets vinterkläder, vadderade dräkter mm. på resesäkerheten?
Vad betyder i-Size?
Kan man lita på tester av bilbarnstolar? Testar man i Finland bilbarnstolar?
Hur kommer den nya vägtrafiklagen att inverka på transporten av barn?
Mitt 2-åriga barn väger 17 kilo och ryms inte riktigt i den nuvarande bilbarnstolen. En hurdan bilbarnstol ska jag skaffa nu?
Vad är plustestet och vad är nyttan med det?.

 

Hur länge ska ett barn använda bilbarnstol?

Enligt vägtrafiklagen ska barn under 135 cm använda en behörig skyddsanordning. Barn utvecklas individuellt, men i allmänhet är ett barn i förskolan då det uppnår 135 cm.

Trafikskyddet rekommenderar att ett barn använder bilbarnstol vid resor med bil tills barnet är 150 cm.

Vi rekommenderar att barn under 140 cm inte reser i framsätet om bilen är försedd med en krockkudde. Läs i bilens manual, vad bilens tillverkare säger om transport av barn.

Kan ett litet barn tillfälligt transporteras med endast bilbälte? Behöver barn alltid en bilbarnstol under resor med bil?

Barn under 135 cm behöver en bilbarnstol när de reser i bil. Barn under tre år får inte, med undantag av taxibilar, transporteras i person, paket- eller lastbilar där man inte kan montera en säkerhetsanordning i enlighet med barnets ålder och storlek.

I bussar ska barnet använda det säkerhetsbälte eller den säkerhetsanordning som monterats för sätet.

Barn måste alltid transporteras med en säkerhetsanordning i person, paket- eller lastbilar.

Till exempel skjuts av far- eller morföräldrar kan i allmänhet inte anses vara en sådan tillfällig transport som avses i lagen. I bilar får barn inte transporteras i famnen.

Trafikskyddet rekommenderar att ett barn använder bilbarnstol vid resor med bil tills barnet är 150 cm.

Varför är gränsen 135 cm i Finland när den i andra länder i Europa kan vara till exempel 150 cm?

Orsaken till gränsen 135 cm i Finland är EU-direktivet 2003/20/EG, eller det så kallade bilbältesdirektivet av den 8 april 2003. I direktivet utökades användningen av bilbälte till att gälla allt fordonsmateriel och vad gäller att transporterna barn i bilar blev bestämmelserna striktare.

Utgångspunkten för direktivet är att barn under 150 cm ska transporteras i säkerhetsanordningar i person-, skåp- och lastbilar. Direktivet tillåter dock att medlemsländerna tillämpar den lägre gränsen på 135 cm, vilken används i Finland. Eftersom dessa nationella avvikelser är tillåtna är bestämmelserna om användning av säkerhetsanordningar inte enhetliga inom unionen.

Om barnet ryms i bältesstolen, kan den väl användas, tills barnet uppnår 150 cm.

Kan man använda en bilbarnstol som har varit med om en kollision?

Man rekommenderar att en bilbarnstol som har utsatts för en kollision eller annan skada byts till en ny. Vid en kollision kan en bilbarnstol få skador som inte syns på utsidan, och som kan vara svåra att bedöma. I tillverkarens bruksanvisning hittar du instruktioner vad gäller en eventuell kollision. Även fästsystemet ska bytas efter en kollision.

Stolen behöver inte nödvändigtvis bytas om det är fråga om till exempel en mindre kollision på en parkeringsplats och kollisionskrafterna inte har varit stora. Om du funderar på om stolen kan användas, är det bäst att byta ut den mot en ny.

Försäkringen ersätter ofta bilbarnstolar. Därför lönar det sig att kontrollera det egna försäkringsbolagets ståndpunkt och ersättningsvillkor redan på förhand.

Hur lång är bilbarnstolens livslängd?

Livslängden för en hel bilbarnstol som inte har utsatts för en kollision är högst sju år, om inte annat anges i tillverkarens anvisningar. Det här gäller oberoende av hur mycket man har använt bilbarnstolen under sju år.

Den rekommenderade livslängden för fästsystemet är också cirka sju år. Om inte annat anges i tillverkarens anvisningar, livslängden beräknas från tillverkningsdagen, inte köpdagen. Bilbarnstolens tillverkningsår och -vecka finns i allmänhet på stommen.

Man kan kontakta tillverkaren om man har frågor rörande bilbarnstolens tillverkningstidpunkt och livslängd.

Varför är en bilbarnstol med ryggen mot färdriktningen den säkraste för ett småbarn?

Litet barn reser så säkert som möjligt i en bilbarnstol monterad med ryggen mot färdriktningen – så länge som möjligt, men åtminstone tills barnet har fyllt fyra år.

Ett litet barns huvud är tungt i förhållande till kroppen och barnets nackmuskler och ledband håller ännu på att utvecklas. En bilbarnstol som är monterad med ryggen mot färdriktningen stöder barnets huvud och nacke vid en frontalkrock och utsätter barnets huvud, nacke och ryggrad för en mindre belastning.

Huvudet hos ett 1-årigt barn väger cirka 2,2, kg. Om barnet väger 9 kilo, är huvudets vikt cirka 25 % av kroppens totalvikt. Huvudet hos ett 3-årigt barn väger cirka 2,7, kg. Om barnet väger 15 kilo, är huvudets vikt cirka 18 % av kroppens totalvikt. Huvudet hos en vuxen person väger cirka 4,5 kg. Om den vuxna personen väger 75 kilo, är huvudets vikt cirka 6 % av kroppens totalvikt. Bild: Kaisa Tanskanen/Trafikskyddet

Att sitta med krökta ben utgör inte någon säkerhetsrisk och barn upplever vanligtvis inte detta som besvärligt. I bruksanvisningen för stolen anges när bilbarnstolen borde bytas mot en större.

När man köper en bilbarnstol som monteras med ryggen mot färdriktningen, lönar det sig att välja en bilbarnstol som barnet kan använda så länge som möjligt.

Är det säkert att använda en begagnad bilbarnstol?

Om det i familjen finns flera barn, kan man bra använda samma stol, om bilbarnstolens livslängd tillåter det. Att använda en begagnad bilbarnstol, vars bakgrund är okänd, är inte nödvändigtvis ett säkert alternativ.

Det är omöjligt att veta om en sådan bilbarnstol varit med om en olycka (trots att det inte finns några yttre spår) eller om delar, påskrifter eller anvisningar har försvunnit. Det här gäller också fästsystemet.

Hur vet jag om den bilbarnstol jag har köpt i Finland är säker?

Alla bilbarnstolar som säljs på den finländska marknaden (eller inom EU) är E-godkända, det vill säga att de minst uppfyller de säkerhetskrav som föreskrivs inom EU. Detta anger inte vilken bilbarnstol som är den säkraste utan endast att minimikraven uppfylls.

Säkerheten hos bilbarnstolen ökar om den är passlig för barnet, passlig för bilen och har fästs rätt. Då du köper en bilbarnstol, ska du helst ta med din bil. En sakkunnig säljare hjälper dig att välja bilbarnstol och visar hur den ska fästas rätt.

Om du köper en bilbarnstol via nätet måste du känna till vad du köper. Är bilbarnstolen till exempel godkänd inom EU och passar den säkert i din egen bil?

Fästsystemen, särskilt för de bilbarnstolar som säljs via internationella webbutiker, kan vara mycket olika och bilbarnstolarnas kvalitet kan variera mycket.

Hur kan jag återvinna en bilbarnstol??

Det lönar sig att återvinna bilbarnstolen genom att föra den till en återvinningsstation (Sortti eller motsvarande).

Inverkar barnets vinterkläder, vadderade dräkter mm. på resesäkerheten?

Det är säkrare om barnet sitter i stolen utan tjocka vadderade dräkter. Bältena ska alltid kunna dras åt ordentligt runt barnet och då är en lättare klädsel bättre.

När bilen värms upp på förhand och man även använder värme under körningen kan man också anta att det är behagligare för barnet att resa i lättare klädsel än i fullt vadderade ytterplagg.

Vad betyder i-Size?

Sedan år 1995 har säkerhetskrav för bilbarnstolar fastställts enligt E-regeln ECE R44/04. Sommaren 2013 trädde nya ECE R129 i kraft och enligt den godkänns nya stolar.

iSize är en harmoniseringsbestämmelse som omfattas av regeln ECE R129 och vars syfte är att säkerställa att bilbarnstolen passar till bilen. Samtliga bilbarnstolar som godkänts enligt regeln R129 är inte automatiskt iSize-stolar.

För iSize-bilbarnstolar gäller följande krav:

  • fästning med Isofix-systemet
  • stödben i stolar som monteras med ryggen i färdriktningen; en övre hållrem i stolar som monteras med ansiktet i färdriktningen
  • vissa maximimått, med vilka man säkerställer att stolen ryms i alla iSize-bilar
  • iSize-godkännande.

iSize-bilar ska ha ett Isofix-fästsystem, motstycke för övre hållrem, stärkt bottenkonstruktion och iSize-godkännande. Det finns inte ännu särskilt många iSize-bilar på marknaden.

Alla iSize-stolar passar till alla iSize-bilar. Om din bil har Isofix-fästsystem, men bilen är inte en iSize-bil, kontrollera i fordonsförteckningen på bilbarnstolstillverkarens webbsida, om iSize-stolen är godkänd för din bil.

iSize-bilbarnstolar kan inte användas i bilar, som inte har ett Isofix-fästsystem. Läs mer om i-Size-bilbarnstolar.

Kan man lita på tester av bilbarnstolar? Testar man i Finland bilbarnstolar?

Då du läser testresultat ska du gärna kontrollera vad som har testats och hur slutresultatet bildats. Vid test av bilbarnstolar är kollisionssäkerheten endast ett delområde. Så är det till exempel med det tyska testet ADAC, vars resultat Automobilförbundet publicerar på finska. Andra delområden som kontrolleras är till exempel hur enkelt man kan fästa bilbarnstolen och hur mycket utrymme den kräver.

Exempel: Även om en bilbarnstol som monteras med ryggen i färdriktningen är det som främst rekommenderas efter perioden med babyskyddet, är sådana bilbarnstolar inom ovan nämnda delområden inte nödvändigtvis särskilt framgångsrika. Med andra ord sänker bekvämlighetsfaktorer totalbetyget och testresultatet ser sämre ut.

I Finland testar man inte bilbarnstolar. Samtliga tester av bilbarnstolar som i Finland publicerats på finska härstammar från utlandet.

Hur kommer den nya vägtrafiklagen att inverka på transporten av barn?

Den enda förändringen i den nya vägtrafiklagen i anslutning till transport av barn gäller taxibilar. I taxibilar ska barn under 3 år använda en säkerhetsanordning. Ett barn som över 3 år gammalt men är under 135 cm långt får i en taxibil transporteras i bilbälte på annan plats än i framsätet.

Barn som är under 135 cm långt ska ha en bilbarnstol som uppfyller E-regeln då det transporteras i person-, skåp- och lastbil. Ett barn under 3 år får aldrig transporteras i ett fordon utan säkerhetsanordning.

I bussar ska ett barn som är under 135 cm långt använda det bilbälte eller den säkerhetsanordning som monterats för sätet, precis som för närvarande.

Trafikskyddet rekommenderar att ett barn använder bilbarnstol vid resor med bil tills barnet är 150 cm.

Mitt 2-åriga barn väger 17 kilo och ryms inte riktigt i den nuvarande bilbarnstolen. En hurdan bilbarnstol ska jag skaffa nu?

De flesta bilbarnstolarna på marknaden som monteras med ryggen i färdriktningen är godkända upp till 18 kilo, eftersom 18 kilo är övre gräns vid användning av Isofix. På marknaden finns också bilbarnstolar som monteras med ryggen i färdriktningen och som är godkända för barn upp till 25 kilo. Med en sådan bilbarnstol kan barnet transporteras säkert så länge som möjligt. Bältesstolar är avsedda för klart äldre barn och är inte ett alternativ som rekommenderas för barn under 4 år.

Vad är plustestet och vad är nyttan med det?

Plustestet är ett frivilligt test för bilbarnstolar som är riktade till den svenska marknaden. Motsvarande test görs inte i övriga Europa. En E-godkänd bilbarnstol uppfyller minimikraven, men en bilbarnstol som godkänts i plustestet skyddar barnet bättre.

I plustestet mäts exaktare än i andra tester den kraft som riktar sig mot barnets hals vid en frontalkrock. Bland de bilbarnstolar som godkänts i plustestet finns endast bilbarnstolar som monteras med ryggen i färdriktningen. De bilbarnstolar som testas är bilbarnstolar i grupp 1 och 2 samt avsedda för barn som väger 9-25 kg. VTI i Sverige utför testerna.

De bilbarnstolar som godkänts i plustestet kan användas på alla platser i bilen, tills barnet väger 18 eller 25 kg. För att bilbarnstolen sak godkännas i testet med en 25 kg vikt, ska bilbarnstolen vara godkänd för användning på alla platser i bilen, tills barnet väger 25 kg. ISOFIX-bilbarnstolen får endast användas av barn som väger högst 18 kg, eftersom fästpunkterna i bilen har godkänts endast upp till viktgränsen 18 kg. Bilbarnstolen kan också vara godkänd att användas på framsätet för ett barn som väger 25 kg och på baksätet för ett barn som väger 18 kg, då det i plustestet endast har godkänts upp till viktgränsen 18 kg.

Trafikskyddet rekommenderar en bilbarnstol som monteras med ryggen i färdriktningen, och som kan användas tills barnet väger 25 kg. Därigenom kan barnet transporteras med ryggen i färdriktningen så länge som möjligt.

Temakretsar: