Hur länge ska ett barn använda bilbarnstol?

Här är det längden som avgör. I lagen förutsätts att barn under 135 cm reser i en bilbarnstol som har fastställts enligt vikt. Barn utvecklas individuellt, men ofta är ett barn så långt vid cirka 10 års ålder.

Vi rekommenderar att barn under 140 cm inte reser i framsätet om bilen är försedd med en krockkudde.

Kan ett litet barn tillfälligt transporteras med endast bilbälte? Behöver barn alltid en bilbarnstol under resor med bil?

Barn under 135 cm behöver en bilbarnstol när de reser i bil. Barn under tre år får inte, med undantag av taxibilar, transporteras i person, paket- eller lastbilar där man inte kan montera en säkerhetsanordning i enlighet med barnets vikt.

I bussar ska barnet använda det säkerhetsbälte eller den säkerhetsanordning som monterats för sätet.

Om en bilbarnstol inte kan monteras i fordonet kan ett barn över 3 år enligt lagen transporteras korta sträckor i bilbälte, på annan plats än i framsätet om transportbehovet är tillfälligt, plötsligt och det i fordonet inte finns en bilbarnstol. Skjuts av far- eller morföräldrar kan egentligen inte anses vara en sådan tillfällig transport som avses i lagen. I bilar får barn inte transporteras i famnen.

Varför är gränsen 135 cm i Finland när den i andra länder i Europa kan vara till exempel 150 cm?

Orsaken till gränsen 135 cm i Finland är EU-direktivet 2003/20/EG, eller det så kallade bilbältesdirektivet av den 8 april 2003. I direktivet utökades användningen av bilbälte till att gälla samtliga fordon och bestämmelserna att transportera barn i bilar blev striktare.

Utgångspunkten för direktivet är att barn under 150 cm transporteras i säkerhetsanordningar för barn i person-, paket- och lastbilar. Direktivet tillåter dock att medlemsländerna tillämpar den lägre gränsen på 135 cm, vilken används i Finland. Eftersom dessa nationella avvikelser är tillåtna är inte bestämmelserna om användning av säkerhetsanordningar enhetliga inom unionen.

Varför är en bilbarnstol med ryggen mot färdriktningen den säkraste för ett småbarn?

Utgångspunkten är alltid att ett litet barn reser så säkert som möjligt i en bilbarnstol monterad med ryggen mot färdriktningen – så länge som möjligt, men åtminstone tills barnet har fyllt tre år. Ett litet barns huvud är tungt i förhållande till kroppen och barnets nackmuskler och ledband håller ännu på att utvecklas. En bilbarnstol som är monterad med ryggen mot färdriktningen stöder barnets huvud och nacke vid en frontalkrock och utsätter barnets huvud, nacke och ryggrad för en mindre belastning.

Vid en påkörning bakifrån är kollisionskrafterna ofta mycket lindrigare än vid en typisk front kollision (avkörnings- och mötesolyckor), där man behöver ett så omfattande skydd som möjligt för krafter som kommer framifrån. Vid en frontalkrock riktas en över tre gånger så stor kraft mot barnets nacke och huvud när barnet reser med ansiktet i färdriktningen än när det reser med ryggen mot färdriktningen.

Att sitta med krökta ben utgör inte någon säkerhetsrisk och barn upplever vanligtvis inte detta som besvärligt. Bilbarnstolen byts till en större när viktgränsen närmar sig eller när barnets ögon finns i nivå med bilbarnstolens övre kant. När man köper en bilbarnstol som monteras med ryggen mot färdriktningen lönar det sig att välja en med tillräckligt viktutrymme. På så sätt kan barnet använda det säkraste alternativet så länge som möjligt.

Hur vet jag om den bilbarnstol jag har köpt i Finland är säker?

Alla bilbarnstolar som säljs på den finländska marknaden (eller inom EU) är E-godkända, det vill säga att de minst uppfyller de säkerhetskrav som har ställts upp inom EU. Detta anger inte vilken bilbarnstol som är den säkraste utan endast att minimikraven uppfylls. Frivilliga test, såsom det svenska plus-testet, är oftast striktare och det lönar sig att välja sådana.

Bilbarnstolen blir ännu säkrare om man tillsammans med försäljaren kontrollerar att den passar i den egna bilen. Isofix-montering gör det enklare att fästa bilbarnstolen och minskar risken för att den fästs fel. En förutsättning för detta är dock att bilen är försedd med ett isofix-monteringssystem (kontrollera detta i bilens manual eller mellan sätet och ryggstödet i baksätet).

Vikt- och åldersgrupper för EU-godkännande:

Grupp 0      under 10 kg (under 9 mån)
Grupp 0      under 13 kg (under 1,5 år)
Grupp 1       9–18 kg (6 mån–4 år)
Grupp 2       15–25 kg (3–6 år)
Grupp 3       22–36 kg (5–11 år)

Om du köper en bilbarnstol via nätet måste du känna till vad du köper. Är bilbarnstolen till exempel godkänd inom EU och passar den säkert i din egen bil? Infästningssystemen, särskilt för de bilbarnstolar som säljs via internationella webbutiker, kan vara mycket olika och bilbarnstolarnas kvalitet kan variera mycket.

Hur lång är bilbarnstolens livslängd?

Livslängden för en hel bilbarnstol som inte har utsatts för en kollision är högst sju år. Bilbarnstolens tillverkningsår och -vecka hittas på stommen. Den rekommenderade livslängden för isofixfästen är också cirka sju år.

Kan jag använda en begagnad bilbarnstol?

Livslängden för en hel bilbarnstol som inte har utsatts för en kollision är högst sju år. Bilbarnstolens tillverkningsår och -vecka hittas på stommen.

En äldre bilbarnstol, vars historia man känner till, är ett alldeles säkert alternativ. Till exempel inom samma familj är det helt naturligt att man använder samma bilbarnstol för yngre syskon. Den som tvekar mellan en ny och en begagnad bilbarnstol kan fundera över hur länge bilbarnstolen kommer att användas – räcker den ”gamla” bilbarnstolens livslängd till för den tid barnet behöver den?

Hur kan jag återvinna en bilbarnstol?

Det lönar sig att återvinna bilbarnstolen genom att ta den till en återvinningsstation (Sortti eller motsvarande).

Inverkar barnets vinterkläder, vadderade dräkter mm. på resesäkerheten?

Om det är möjligt ska barnets helst åka i bilbarnstolen utan alltför mycket vadderade kläder. Bältena ska alltid kunna dras åt ordentligt runt barnet. Då är det bättre med lättare klädsel. När bilen värms upp på förhand och man även använder värme under körningen kan man också anta att det är behagligare för barnet att resa i lättare klädsel än i fullt vadderade ytterplagg.

Kan man använda en bilbarnstol som har varit utsatt för en kollision?

Man rekommenderar att en bilbarnstol som har utsatts för en kollision eller annan skada byts till en ny. Bilbarnstolen behöver nödvändigtvis inte bytas om det är frågan om en liten stöt i till exempel en parkeringshall. Vi en kraftigare kollision kan det dock uppstå skador i bilbarnstolens stomme och stoppning som inte är synliga för blotta ögat. I tillverkarens bruksanvisning hittar du instruktioner vad gäller en eventuell kollision.

Försäkringen ersätter ofta bilbarnstolar. Därför lönar det sig att kontrollera det egna försäkringsbolagets ståndpunkt och ersättningsvillkor redan på förhand.

Vilken är skillnaden mellan babyskydd, bilbarnstol och bältesstol?

En baby reser i ett babyskydd som har monterats med ryggen mot färdriktningen. Här kan du se en video om hur en baby reser säkrast i bilen.

Enligt vikt 0 - 13 kg
  Grupp 0, under 10 kg
  Grupp 0+, under 13 kg
Enligt ålder Grupp 0, under 9 mån
  Grupp 0+, under 1,5 år

När barnets vikt överstiger den rekommenderade vikten för babyskyddet eller när huvudstödets övre kant är i höjd med barnets ögon kan man övergå till att använda en bilbarnstol. Av säkerhetsskäl bör barnet resa med ryggen mot färdriktningen till åtminstone tre års ålder och baksätet är fortfarande den säkraste platsen. Här kan du se en video om hur ett småbarn reser säkrast i bilen.

Enligt vikt 9 - 25 kg
  Grupp 1, 9–18 kg
  Grupp 2, 15–25 kg
Enligt ålder Grupp 1, 6 mån–4 år
  Grupp 2, 3–6 år

Efter bilbarnstolen använder barnet säkerhetsbälte och sitter på en bältesstol eller bälteskudde. Höftbältet dras åt så att det är lämpligt och det övre bältet går över axeln. På detta sätt förhindras särskilt huvudskador. Det övre bältet får inte trädas under armen eller bakom ryggen. I en bältesstol placeras bilbältet på rätt plats. En bältesstol är ett bättre alternativ än en bälteskudde, eftersom den skyddar barnet också på sidorna. Här kan du se en video om hur ett barn i lekåldern reser säkrast i bilen.

Enligt vikt 15 - 36 kg
  Grupp 2, 15–25 kg
  Grupp 3, 22–36 kg
Enligt ålder Grupp 2, 3–6 år
  Grupp 3, 5–11 år

En bälteskudde styr bilbältet rätt och ändrar sätet så att det blir säkrare och passar barnet bättre. När man använder en bälteskudde kommer höftbältet på rätt ställe. Tillsammans med en bälteskudde ska man använda huvudstöd och ett trepunktsbälte. Ett barn behöver en fasthållningsanordning, tills det är minst 135 cm, se videon.

Vad betyder i-Size?

Sedan år 1995 har säkerhetskrav för bilbarnstolar fastställts enligt E-regeln ECE R44/04. På sommaren 2013 togs den nya regeln ECE R129, även kallad I-Size, i bruk vid sidan av den nuvarande regeln.

I I-Size-bilbarnstolarna har man tagit ännu mer hänsyn till skydd mot stötar från sidan. De kan endast monteras i bilen med Isofix. Precis som för de andra bilbarnstolarna lönar det sig att kontrollera med tillverkaren om bilbarnstolen passar i den egna bilen. Man kan även kontrollera med bilförsäljaren om i-Size passar när man köper en ny bil. Läs mer om i-Size-bilbarnstolar.

 

Temakretsar: