Motorcykeln är ett krävande fordon och man bör lära sig grunderna i körningen noga. Att styra och stanna en motorcykel kräver speciella färdigheter som man bör lära sig grundligt. Föraren bör behärska sig själv och sitt fordon. Efter en lång vinter är det på våren dags att repetera körtekniken. De grundläggande sakerna kan man öva på egen hand innan körsäsongen, men också Trafikskyddets MPEAK-instruktörer ordnar s.k. avrostningskurser för motorcyklister.

Att se och synas är viktigt för motorcyklisterna, eftersom en motorcykel är svår att upptäcka i trafiken. Den egna synbarheten kan man förbättra framförallt genom att välja rätt hastighet, hålla tillräckligt långa avstånd till övriga trafikanter samt genom att välja en förnuftig körlinje, dvs. placering i körfältet. En synlig motorcyklist använder alltid närljus, ljus eller färggrann körutrustning och undviker att köra i de dolda vinklarna. Titta på en filmserie om synbarhetens betydelse för en motorcyklist och vilka faktorer som inverkar på den.

Körhastigheten inverkar på

 • varseblivningen
 • uppskattningen
 • på tiden för möjlighet att agera
 • motorcykelns hanteringsmöjligheter
 • stannandet
 • kollisionskrafterna och
 • hur allvarliga följderna blir av en eventuell olycka.

Titta på en animation om stoppsträcka för motorcykel på olika vägytor och i olika hastigheter.

Också för motorcyklisterna är det viktigt att hålla säkerhetsavstånd. Två tumregler för valet av rätt säkerhetsavstånd:

 • I tätort bör avståndet i meter vara minst hälften av den använda hastigheten, tidsmässigt ungefär två sekunder.
 • På landsväg bör avståndet vara det samma i meter som körhastigheten, tidsmässigt ungefär fyra sekunder.

Att stanna med motorcykel

Vilken stannar på en kortare sträcka, en bil eller motorcykel? Trots förutfattade meningar kan man få stopp på en bil på en kortare sträcka än en motorcykel. Att bromsa med motorcykel kräver skicklighet, också med ABS-bromsar och det är dessutom mycket svårare i en farosituation att bromsa en motorcykel än en bil. I filmen demonstrerar man skillnaderna i bromssträckor mellan motorcykel och bil. Inbromsningarna gjordes som nödbromsningar och förarna var professionella. Förutom bilen av märket Skoda var alla bilar i testet nya. Alla bilar som användes hade abs-bromsar och var standardutrustade.

Förutseende motorcykelkörning

1. Undvik farliga situationer

 • Förutseende motorcykelkörning innebär en identifiering av trafikens risker och handlingar som förebygger uppkomsten av farliga situationer. En del av förutseende är även de egna handlingarna som andra lätt kan förutse.
 • Bland sätten för att klara sig i trafiken är det viktigaste att undvika farliga situationer, eftersom det är svårt att hantera motorcykeln i en nödsituation, och när en motorcykelförare råkar ut för en olycka finns det varken en skyddande kaross eller säkerhetsbälten.
 • De vanligaste olyckorna med dödlig utgång bland motorcyklister är singelolyckor där en alltför hög hastighet har varit den största orsaken.

2. Handla rätt i farliga situationer

 • När en farlig situation uppkommer har de allvarligaste felen redan begåtts. En olycka kan undvikas med en nödåtgärd, såsom inbromsning eller väjning. Det lönar sig att öva på dessa färdigheter, men risken för misslyckande är ändå stor. Det finns bara lite tid och utrymme.

3. Lindra följderna av olyckan

 • Vid en olycka får säkerhetsutrustningen, som en bra hjälm och körutrustning, en stor roll. Tid och rum finns inte längre.

Ofta brister bakom motorcykelolyckorna

Antalet omkomna motorcyklister har minskat med nästan en femtedel under de senaste tio åren. Antalet skadade har minskat med knappt en tredjedel. I medeltal har de under de senaste tre åren omkommit 20 och skadats 500 motorcyklister per år. Av alla omkomna och skadade i vägtrafiken har åtta procent varit motorcyklister. Av de omkomna var 94 procent män och av de skadade 88 procent män. Sjuttioen procent av dödsolyckorna och hälften av skadeolyckorna inträffade utanför tätort.

Orsak till olyckorna var ofta brister beträffande

 • självkontrollen och anpassande av hastigheten
 • samspelet
 • valet av motorcykel: man har skaffat en för stor motorcykel för sin egen kapacitet och förmåga.

Läs mera: Moottoripyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä -tilastokatsaus (på finska)

Majoriteten av motorcyklisternas dödsolyckor är singelolyckor.

Valet av motorcykel och körutrustning

Vilken är en lämplig motorcykel för mig?

Vid anskaffningen av en motorcykel ska man beakta förarens körerfarenhet, fysiska mått och motorcykelns användningsändamål. Den effektivaste och finaste modellen är inte alltid den lämpligaste. En lämplig motorcykel gör hobbyn trevligare och säkrare. Det är klokt att fästa särskild vikt vid säkerhetsutrustningen. ABS-bromsar underlättar förarens handlingar vid plötsliga och överraskande situationer. Efter att du skaffat en motorcykel ska den justeras så att den passar dig (bromsspakar, fjädering, höjd osv.).

Hjälm

Hjälmen är den viktigaste delen i motorcyklistens säkerhetsutrustning. Utseende, en låg vikt eller ett billigt pris får inte vara de enda kriterierna vid valet av hjälm. Det är inte värt att spara pengar när du köper hjälm. Förarna i många olyckor med dödlig utgång hade kunnat klara sig med livet i behåll om hjälmen varit ordentligt fastspänd. Hjälmen ska passa huvudet.

Hjälmens färg påverkar huruvida andra trafikanter lägger märke till dig och om de kör ut framför dig. Det finns även andra färger än svart. En enfärgad hjälm med en klar färg är det bästa valet.

Övrig körutrustning

Körutrustningens viktigaste uppgift är att skydda motorcyklisten vid en olycka. De ska ta emot stötar och tåla nötning. Handskar och skor avsedda för motorcykelkörning samt olika skydd kan lindra skadorna på ett avgörande sätt när en olycka inträffar. Det är särskilt viktigt att skydda överkroppen, eftersom bröstkorgsskador är den vanligaste dödsorsaken bland motorcyklister. Skyddströjor, ryggskydd och njurbälten är nyttiga vid fall och kollisioner. Skyddsutrustningen utvecklas kontinuerligt.

Säkerheten och njutbarheten vid körning påverkas även av att utrustningen är vind- och vattentät, andas och isolerar värme. Utöver de skyddande egenskaperna kan körutrustningen även användas för att öka synligheten. En vit eller ljus hjälm urskiljs väl. Fluorescerande färger och reflexer på körutrustningen gör det lättare att se motorcyklisten.

Start på motorcykelsäsongen

Förutom att öva, bör man också innan säsongen inleds kontrollera motorcykelns skick, i synnerhet däckens funktion och däckens slityta. Det lönar sig att serva bromsarna med regelbundet. Det är också bra att beakta att svalare temperaturer påverkar motorcykelns prestanda. Vid kallare temperatur värms inte däcken upp lika mycket som under sommarföre och därför borde däckstrycket i vårkylan vara minst 0,2 bar större än vanligt för att behålla väggreppet. Genom att öka däckstrycket under svalare väder garanterar man en tillräcklig bärighet. Ett däck med för lågt tryck är inte stabilt och slits snabbare.

I sommarföre ökar däckstrycket vanligtvis 0,2 bar när däcket värms upp. Vid kallare före ökar trycket långsamt eller inte alls, eftersom däcket knappast värms alls. Vid regn är skillnaderna ännu större. Genom att öka trycket strävar man till att få däckstrycket anpassat till den nivå som fälgen kräver.

Dock kan däcket värmas upp mera, om däckstrycket sänks tillräckligt mycket. I daglig trafik är detta dock inte att rekommendera. Det kan vara, att däcket inte alls hinner värmas upp till sin funktionstemperatur under exempelvis arbetsresan. På så vis fungerar däcket hela tiden sämre än vad det skulle fungera med standard däckstryck.

Det är bra att känna till att kylan på våren påverkar inte bara motorcykeln utan också föraren. Föraren kan bli överraskande stel under svalare kvällar, frostmorgnar eller längre körturer. Stelfrusenhet gör reaktionstiden obemärkt långsammare.

Temakretsar: