Mopeder och mopedbilar är populära fordon särskilt bland ungdomar. Mopedkörning är en hobby för både pojkar och flickor, och mopeden används också som ett fordon för hela familjen. Mopedkörning är ett viktigt första steg när ungdomar lär sig reglerna i motortrafiken och säkra trafikattityder.

Förutom en kunskap om trafikreglerna kräver ett tvåhjuligt motorfordon många olika kunskaper av föraren och minst 15 års ålder. Även om bromsarna och de andra egenskaperna i en modern moped är bra, krävs inte samma kunskaper och färdigheter av föraren som till exempel av förare av en lätt motorcykel med högre effekt.

I Trafikskyddets ungdomsundersökning från 2013 visade det sig att nästan var tredje moped är trimmad. Pojkars mopeder är oftare trimmade än flickors.

Moped, mopedbil och lätt landsvägsfyrhjuling

En moped är ett motordrivet fordon med antingen två eller tre hjul, vars största konstruktiva hastighet är 45 km/h.

 • Cylindervolymen i en tvåhjulig moped är högst 50 cm³ när det är frågan om en förbränningsmotor eller en största nominell effekt eller nettoeffekt på 4 kW.
 • Cylindervolymen i en trehjulig moped är högst 50 cm³ när det är frågan om en förbränningsmotor och högst 500 cm³ när det är frågan om en dieselmotor.
 • Högsta fortgående nominella effekt eller nettoeffekt är 4 kW.

En lätt fyrhjuling är, som namnet anger, ett fyrhjuligt fordon. Lätta fyrhjulingar är mopedbil och lätt landsvägsfyrhjuling.

 • Den största konstruktiva hastigheten 45 km/h.
 • Den kördugliga massan är högst 425 kg.
 • Cylindervolymen är högst 50 cm³ när det är frågan om en förbränningsmotor eller högst 500 cm³ när det är frågan om en dieselmotor.

Mopedbil

 • Högsta fortgående nominella effekt eller nettoeffekt är 6 kW.
 • Mopedbil får inte köras på en vägren eller lättrafikled, även om mopedkörning är tillåten med en tilläggskylt på leden. Det är inte heller tillåtet att köra ett fordon med en största konstruktiv hastighet på 50 km/h på motorväg eller motortrafikled.
 • En mopedbil har samma besiktningsplikt som en personbil. Ingen bilskatt, bruksavgift eller drivkraftsskatt uppbärs för mopedbilar.
 • Mopedbilar ska utrustas med en triangel för långsamtgående fordon, precis som traktorer.
 • Mopedbilar registreras för två personer, och det är inte tillåtet att ha fler personer i mopedbilen.

Mopedolyckor beror ofta på mopedisternas farliga körsätt

Under de senaste åren har antalet personskador för mopedförare minskat. Varje år inträffar cirka tre dödsfall och över 600 skadefall registreras. Betydelsen av trafikfostran framhävs eftersom olyckorna ofta beror på mopedisternas farliga körsätt.

Enligt undersökningar är mopeden även det farligaste motorfordonet per kilometer. Risken för att råka ut för en allvarlig trafikolycka med moped är över tio gånger större än med bil. Mopedförare har ofta bristande kunskaper om regler, de tar onödiga risker, vill visa andra eller bryr sig inte om den övriga trafiken. Mopedisterna är dessutom oskyddade och svåra att upptäcka. En moped rör sig relativt snabbt och kan överraska andra trafikanter.

Många lindriga olyckor kommer inte med i statistiken vilket betyder att fler olyckor inträffar i verkligheten än vad statistiken visar. Majoriteten av mopedolyckorna orsakas av mopedförarna själva. Typiska olyckor är krockar i korsningar, men det inträffar även många avkörningar, omkullkörningar och påkörningar bakifrån. Var femte allvarlig mopedolycka inträffar under alkoholpåverkan.

I mopedbilsolyckor urskiljs samma drag som i mopedolyckor och i olyckor för unga, nya personbilsförare. Oerfarna förare har svårt att reglera körhastigheten särskilt i situationer där man måste kunna reglera körhastigheten på ett sätt som krävs av olika kurvor i vägnätet. Körkunskapen sätts på prov, vilket syns som en ökning i avkörningar. Det är bra att vara medveten om att krocksäkerheten i en mopedbil inte är lika bra som i en personbil.

Föräldrarnas ansvar

Föräldrarna till mopedbilsförare kan främja säker trafik genom att delta i att öva mopedbilskörning med barnet. Observera att föräldrarna har skyldighet att övervaka barn under 18 år som står under deras vårdnad. Föräldrarnas intresse för mopedkörning borde inte heller sluta när mopeden överlämnas till den unga.

Temakretsar: